Havuz poliçelerinde acente komisyonu %10’a çıktı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı “Havuzdan kesilecek trafik poliçelerinde acente komisyonu yüzde 8’den yüzde 10’a çıkaran” yönetmelik yayınlandı.

16 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. İlgili yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 4’ün 2. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “%8’dir” ibaresi “%10’dur” şeklinde değiştirildi. Böylelikle riskli sigortalılar havuzu poliçelerinde acente komisyonu %8’den %10’a çıkarılmış oldu.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.