Finansal zararların teminatı için “Beyan ve Taahhütler Sigortası” şart  

Pandemi ile birlikte gündemde sıkça yer alan şirket birleşme, satın alma ve halka arz işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Birleşme ve satın alma işlemlerinde hedef şirket hakkında verilen beyan ve taahhütlerden doğacak olası finansal zararları Beyan ve Taahhütler Sigortası ile (Warranties and Indemnities) teminat altına almak mümkün. Bunun hem alıcı hem de satıcı için önemli avantajları var” dedi.

Şirketlerin son dönemde büyüme stratejileri ve yatırım planları çerçevesinde halka arzlar büyük önem taşıyor, özellikle pandemi döneminde birçok firma bu yola başvurdu. Bunun yanı sıra şirket birleşmeleri ve satın alma anlaşmaları için de 2020 yılı inişli çıkışlı bir yıl oldu. Covid-19 krizi nedeni ile yılın ilk aylarında neredeyse tamamen duran satışlar, ikinci altı aylık dönemde yeniden artış gösterdi. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde birleşme ve satın alma anlaşmalarının toplam finansal büyüklüğü yüzde 30 arttı. Bain & Company’nin iş dünyasında birleşme ve satın alma anlaşmalarıyla ilgilenen yaklaşık 300 yönetici lideri arasında yaptığı araştırma (Global M&A Report 2021) bu anlaşmalar için iştahın güçlü olduğunu ve katılımcıların yaklaşık yarısının 2021 yılında kendi sektörlerindeki birleşme ve satın alma faaliyetlerinin artmasını beklediklerini ortaya koydu. Araştırma ayrıca birleşme ve satın almaların işletmelerin üzerinde durduğu temel stratejik konulardan biri olmaya devam edeceğini gösterdi. Katılımcılar önümüzdeki üç yılda birleşme ve satın alma anlaşmalarının büyümeye yüzde 45 katkı yapmasını bekliyor. Geçen üç yılda bu katkı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmişti.

Birleşme ve satın almalar için dinamik bir yıl 

2021’in birleşme ve satın almalar açısından dinamik bir yıl olacağının öngörüldüğünü söyleyen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Deloitte Türkiye’nin ‘2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’na göre Türkiye’de 2020 yılında tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. 2021’de bu rakamın artmasını bekliyoruz. Yöneticiler bu alandaki faaliyetlerin artmasını ve birleşme ve satın almaların büyüme için daha da önemli hale gelmesini bekliyorlar. Giderek dönüşmekte olan iş dünyasında birleşme ve satın alma anlaşması yapan yöneticilerin bu alandaki stratejilerini ve yol haritalarını belirlerken dikkat etmeleri gerekiyor. Burada olası finansal zararların teminat altına alınması önemli. “Birleşme ve satın alma işlemlerinde hedef şirket hakkında verilen beyan ve taahhütlerden doğacak olası finansal zararları Beyan ve Taahhütler Sigortası ile (Warranties and Indemnities) teminat altına almak mümkün. Bunun hem alıcı hem de satıcı için önemli avantajları var” dedi.

Sigorta her iki taraf için riskleri minimize ediyor

Beyan ve Taahhütler Sigortası ile ilgili merak edilenlere yanıt veren Murat Çiftçi, şunları söyledi: “Öncelikle her iki taraf için de satıştan kaynaklanacak riskleri minimize etme imkânı doğuyor. Her işte olduğu gibi sigorta bu konuda da risk yönetim mekanizmasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Beyan ve Taahhütler Sigortası ile Hisse Devir Sözleşmesinde satıcı tarafından verilen taahhütler birebir sigorta poliçesine konu oluyor, öte yandan özel olarak belirtilen tazminat maddeleri de sigortaya konu edilebiliyor. Birleşme, satın alma, elden çıkarma ve diğer işlemlerin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor. Alıcı açısından bakıldığında; Satıcıdan talep edilen beyan ve taahhütlerin hem tutar hem de süre anlamında tatmin edici hale gelmesi sağlanıyor. Rekabetin olduğu bir işlemde avantaj yaratıyor. Genel olarak işlemin riskini minimize ediyor. Satıcı ve diğer taraflar ile ilişkilerin devamlılığını sağlıyor. Yapılan durum tespit (due diligence) raporlarını tamamlayıcı nitelikte olduğundan tüm sürece katkı sağlıyor. Satıcı açısından bakıldığında da koşullu sorumluluk riskinin devredilmesini sağlıyor. Portföyden risksiz çıkış/devir mümkün oluyor, durum tespit ve bilgilendirme süreçlerini destekliyor, sürece finansal ve stratejik açıdan katkı sağlıyor ve hisse sahiplerinin endişeleri azalıyor ve bu şekilde işlemi yapılabilir kılıyor.”

‘Halka arz sigortası özellikli bir ürün olduğu için bu alanla ilgili sigorta şirketi çok az’

 Dünyada ve Türkiye’de hızla artan ve değişen risk faktörlerine bağlı olarak gelişen Finansal Sigortalar’dan biri olan Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için başvuran şirketlerin, menkul kıymet arzını gerçekleştiren kurumların, hissedarların ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlayan bir sigorta ürünü. Halka Arz Sigortası’nın özellikli bir ürün olduğuna dikkat çeken Murat Çiftçi, “Bugün, şirketlerin büyüme stratejileri ve yatırım planları çerçevesinde halka arzlar tercih edilmektedir. Halka arz için başvuran şirketlerin, menkul kıymet arzını gerçekleştiren kurumların, hissedarların ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlayan bir sigorta ürününün olması, bu konuda açılım yapmak isteyen şirketler için büyük bir fırsat. Bu işi üstlenebilecek sigorta şirketi sayısı ise oldukça az. Bu konuda şirketlerin, olası senaryolara dikkatle yaklaşan ve global bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan sigorta şirketlerini seçmesi gerekir.” diye konuştu.