“Hizmetlerimizle poliçe maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlıyoruz”

Pandemi sürecinde sağlık gündelik yaşamın merkezine yerleşirken özel sağlık sigortacılığı ve acil sağlık hizmetlerine erişimin önemi de bir kez daha anlaşıldı. Ülkemizde acil sağlık hizmeti veren öncü firmalardan biri olan Medline’ın Genel Müdürü R. Başar Ezer, pandemi döneminde uzaktan ya da mobil sağlık hizmetlerinde önemli bir talep artışı olduğunu belirtiyor. Her 10 vakadan dördünü olay yerinde tedavi edebildiklerini söyleyen Ezer, bu şekilde sigorta şirketlerine ciddi bir maliyet avantajı sağladıklarını vurguluyor.

Genel Müdür R. Başar Ezer, Medline’ın etkinliklerine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

 Medline ve sunduğu hizmetlerden bahseder misiniz biraz?

Acil sağlık hizmetine bütünlük anlayışı içinde yaklaşarak, hizmet kalitesi ve donanımı ile marka olan Medline, Türkiye’nin ilk özel mobil sağlık hizmeti veren firmasıdır. Kurulduğu 1995 yılından itibaren hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini üstlenen Medline, 2009’un ikinci yarısından itibaren sadece acil sağlık alanında değil, hastane hizmetleri dışında kalan kişinin, evde ya da işyerinde ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin yerinde sunulduğu “mobil sağlık” ve “acil durum” ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik çeşitli hizmetleri vermek üzere yapısını yeniledi. Esas Holding şirketi olan Medline, 365 gün 24 saat Telefon ile Tıbbi Danışmanlık, Doktorlu Kara Ambulansı, Revir ve Sabit Nokta Sağlık Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri ve Bireysel Hizmet Paketleri (eve doktor, eve hemşire, evde ya da işyerinde tetkik, checkup, medikal malzeme / tıbbi cihaz tedarik edilmesi), Hava Ambulansı Organizasyonu hizmetleri vermekteyiz.

Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine erişimde çeşitli sıkıntılar yaşandı; siz bunlara yönelik ne gibi çalışmalar yaptınız?

Pandemi sürecinde acil sağlık ya da kişilerin talep ettiği lokasyona götürülen mobil sağlık hizmetleri kısmında Medline olarak, yataklı kurumlardan taburcu sonrası taşıma hizmetlerimizde, kişilerin ev, iş yeri ya da yazlık adreslerine doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi sağlık personeli desteği sunulmasında, mobil yerinde görüntüleme hizmetleri ve yerinde kan alımı hizmetlerinin organizasyonunda ciddi artışlar olduğunu gözlemledik. Özellikle kişilerin sağlık kuruluşlarına gitmeye çekindiği bu günlerde, Telefonla Tıbbi Danışmanlık hizmetimizin kullanımında gözle görülür bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere, mobil uygulamamız ‘Medline Acil” kişinin acil durum ihtiyaçlarında bir butona basıldığında derhal bulunduğu lokasyona acil yardım ambulansı ve acil sağlık ekibimizin yönlendirilmesi üzerine kuruluydu. Tele Tıp yani uzaktan hastalık takibi hizmetimizle birlikte akıllı uygulamamızda yer alan temel hizmetlerinin sayısını arttırmaya başlamıştık.

SAĞLIKTA DİJİTAL UYGULAMALAR DAHA ÇOK KULLANILMAYA BAŞLADI

Özellikle pandemi süreci, sağlıkta dijitalleşmenin ve bu tür uygulamaların daha çok tüketici tarafından kullanılabilir hale gelmesiyle, “Medline Acil” akıllı uygulamamızın kişilerin mobil sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, hayat kalitelerini arttıracak bütünleşik bir yapıya dönüşmesi için çalışmalarımıza hız verdik. İlk adım olarak, belirtiğimiz gibi kişilerin sağlık kuruluşlarına gitmeye çekindiği bu günlerde mobil uygulamamız üzerinden 7 / 24 online ya da görüntülü tıbbi danışmanlık hizmetlerini çok kısa süre içinde hayata geçiriyoruz. Ayrıca kişilerin kendi tansiyon, şeker ölçüm cihazlarıyla manuel ölçümlerini girdiği dijital hizmetimizi, yeni cihazların desteği ile otomatik olarak ölçümün gerçekleştiği anda eş zamanlı uygulamamız üzerinden alarm merkezi doktorlarımızın önüne düşeceği ve daha detaylı takip edilerek veri tabanımıza kaydedileceği, kullanıcının dilediği zaman kendi doktorlarına ya da istediği sağlık kuruluşuna gösterebileceği hale getiriyoruz.

Sigorta şirketleriyle birlikte hayata geçirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?

Medline olarak sağlık sigortası poliçesi sahiplerine, telefonla tıbbi danışmanlık, doktorlu kara ambulansı, acil müdahale sırasında ücretsiz ve limitsiz tıbbi malzeme kullanımı ve medikal bilgi köprüsü hizmetlerinin tamamını kapsayan Medline Acil Sağlık Hizmeti üyeliğini hediye etmelerini sağlıyoruz. Sigorta şirketleri ile yaptığımız anlaşmaları, vermiş olduğumuz Medline güvencelerini üç ayrı kategoride toplayabiliriz. İlki, bireysel sağlık sigorta poliçeleri; özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, kritik hastalıklar sigortaları vb… bireysel poliçelerde, poliçe sahibi 365 gün 24 saat Medline güvencesi altındadır. İkinci kategori başlığı, konut ve işyeri sigortası poliçeleridir. Konut poliçelerinde; poliçe sahibi 365 gün 24 saat, konut sınırları dahilinde yaşanan acil durumlarda ise aynı adreste ikamet eden kişiler ve misafirleri de dahil olmak üzere Medline güvencesi kapsamındadır.

365 GÜN 24 SAAT SAĞLIK HİZMETİ GÜVENCESİ

İşyeri poliçelerinde ise; poliçe sahibi 365 gün 24 saat, işyeri sınırları dahilinde yaşanan acil durumlarda ise çalışanları Medline güvencesi kapsamındadır. Üçüncü kategori ise zorunlu trafik ve kasko sigorta poliçeleridir. Bu tip poliçelerde, yine poliçe sahibi 365 Gün 24 Saat, acil durumun araç içerisinde meydana gelmesi halinde ise araçta bulunan herkes Medline güvencesi kapsamındadır. Bir kaza sonucu yaşanan acil durumlarda ise karşı araçta bulunan kişiler de iş birliğimiz kapsamında Medline acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmektedir. Üyelerimize mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz, tek tuşa basarak adres tarifine gerek kalmadan bulundukları yere en kısa sürede ambulans ve acil sağlık yardımı hizmetimizi, bazı sigorta şirketlerinin mobil uygulamalarına entegre ederek onların da mobil uygulamalarını kullanan sigortalılarının bu hizmetten 7/24 faydalanmalarını sağladık. Medline, olarak müdahalede bulunduğumuz her 10 vakanın 4’ünü olay yerinde tedavi edebilmekteyiz. Böylelikle, işbirliği içinde olduğumuz sigorta şirketlerinin karşılamak zorunda oldukları sağlık giderlerinin önemli bir bölümünün önüne geçerek, poliçe maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladığımızı söyleyebiliriz.

Önümüzdeki dönemde özel sağlık hizmetleri ve sağlık sigortacılığına ilişkin planlarınız neler?

Pandemi sürecinde en çok öne çıkan konu hepimizin bildiği üzere sağlığımız oldu. Kişiler kendilerini ve ailelerini güvende hissedebilecekleri her türlü planı gündemine alarak, sigortacılık ve sigorta poliçeleri konusunda daha da bilinçlendiler. Ayrıca sektördeki oyuncuların da bireysel ya da kurumsal olarak sundukları hizmetlerin çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına hız vermesiyle, sektörün gelişmesine büyük katkı sağlamaya devam ettiklerini düşünüyorum. Medline olarak 25 yılı aşkın tecrübemizle gerek bireysel gerekse sigorta / kurumsal firmalar ile yaptığımız çalışmaları arttırarak, biz de acil sağlık hizmetimiz başta olmak üzere her türlü mobil sağlık hizmetini günün koşullarına uygun olarak sunmaya devam edeceğiz. Dijital dönüşüm çağını yaşadığımız bugünlerde, sigorta şirketleriyle yaptığımız iş birliklerinde akıllı uygulama ya da yeni dijital teknolojileri kullanarak entegrasyon çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.