Sigorta Tahkim yönetmeliğinde değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerini yürürlükten kaldırdı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlana yönetmelik değişikliği ile,

Tahkimde, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olanların ve bu birimlerde görev yapanlar,

Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter, kurum müdürü veya aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum müdür yardımcısı veya koordinatör, raportör olarak görev yapanlar ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanlar,

Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar ile bu birimlerde görev yapanlar ve üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders verenler ile üniversitelerde sigorta hukuku, ticaret hukuku ve medeni usul hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak ders verenler görev alabilecek.

Öte yandan yönetmelik kapsamında belirtilen hallerde “Taraflar, atanan hakem veya hakemleri, atamayı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak reddedebilir” ifadesi yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte “5 iş günü” olarak değiştirildi.

 

Yönetmeliğe ulaşmak için:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210810-1.htm