Bermudalı sigortacılar AB’nin can simidi

Bermuda Monetary (BMA) tarafından toplanan verilere göre, 2016’dan 2020’ye kadar, Bermuda merkezli sigortacılar ve reasürörler, Avrupa Birliği’nde (AB) bulunan poliçe sahiplerine ve sedan şirketlere hayat ve hayat dışı sigorta talepleri için 29,3 milyar dolar ödedi.

Beş yıllık dönemde AB müşterilerine ödenen yaklaşık 30 milyar dolar tutarındaki tazminat, 1997’den 2016’ya kadar olan 20 yıllık dönemde ödenen 35,9 milyar dolarlık tazminatla karşılaştırılıyor. Bu da Bermudalı reasürörlerin 1997’den bu yana AB’deki müşterilere ödediği tutarı 65 milyar doların üzerine çıkarıyor.

BMA, AB’den ayrılmasının ardından Birleşik Krallık’ı bu rakamlardan hariç tuttu.

Bermuda, sigorta, reasürans ve sigorta bağlantılı menkul kıymetler (ILS) işinde önde gelen küresel bir merkez olarak biliniyor ve BMA’nın iki araştırmasının sonuçları, adanın bu süre zarfında AB’ye katkısının önemini vurguluyor.