Türkiye zamanında ödemede en yüksek performansa sahip ülkelerden

CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında aralarında Türkiye’nin de olduğu 36 ülkenin katılımı ile hazırlanan “Global Payment Study 2021” raporu yayımlandı. Rapora göre, Danimarka 2020 yılında yüzde 88,6 oranıyla zamanında ödeme performası en yüksek ülke olurken, Türkiye yüzde 58,3 oranıyla 36 ülke arasında en yüksek zamanında ödeme performansına sahip sekizinci ülke oldu. 

Şirketlerin bilgiye dayalı ticari kararlar alabilmelerini sağlayan ve katma değerli çözümler sunan CRIF ile dünyanın en büyük ticaret alacak verisi platformu Dun & Bradstreet Trade Program kapsamında 36 ülkede şirketlerin, 2018-2020 dönemine ait ödeme performans verileri ve vade aşım trendlerini inceleyen “Global Payment Study 2021” raporunu yayımladı. Global Payment Study 2021 raporuna göre, zamanında ödeme performansı en yüksek ülke, 2019 yılında olduğu gibi 2020’de de Danimarka oldu. Danimarka, 2020 yılında 36 ülke arasında yüzde 88,6 zamanında ödeme oranı ile en iyi performans gösteren ülke olurken, Polonya yüzde 76 ile ikinci oldu. Hollanda yüzde 75 ile üçüncü, Rusya 73,7 ile dördüncü olurken,Tayvan yüzde 72 oranıyla en iyi zamanında ödeme performansı gösteren beşinci ülke oldu. Türkiye ise yüzde 58,3 oranıyla 36 ülke içerisinde zamanında ödeme performansında ilk sekiz ülke arasında yer aldı. Global Payment Study 2021 raporuna göre, 2020 yılında 36 ülkeden 15’inin zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, 21 ülkede zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin altında kaldı.

Türkiye zamanında ödemede Avrupa ortalamasını yükseltti

Global Payment Study 2021 raporu, 2020 yılında Türk şirketlerinin Covid-19 salgınının olumsuz koşullarına rağmen zamanında ödeme performansını bir önceki yıla göre 2,8 puan artırarak yüzde 58,3’e çıkardıklarını ortaya koydu. Global Payment Study 2021 raporu kapsamında Avrupa’dan 23 ülke şirketlerinin ödeme performansları değerlendirildi. Avrupa’dan Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 10 ülkede, zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşirken, geri kalan 13 ülkenin zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin altında kaldı. Rapora göre, 2020 yılında Avrupalı şirketlerin zamanında ödeme performans ortalaması yüzde 35,7 olurken, Türkiye zamanında ödeme konusundaki yüksek performansı ile Avrupa ortalamasını yukarı çeken ülkelerden biri oldu.

 Covid-19 salgınına rağmen 15 ülkede ödeme performansı arttı

36 ülke şirketlerinin ödeme performanslarının detaylı analizinin yapıldığı Global Payment Study 2021 raporuna göre, yaşanan Covid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen, 2020 yılında Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 15 ülkede şirketlerin zamanında ödeme performansları 2019 yılına göre artarken, 19 ülkede düştü. 2020 yılında zamanında ödeme performansını bir önceki yıla göre 12.7 puan artırarak yüzde 56’ya çıkaran Filipinler, 36 ülke içerisinde ödeme performansını en fazla artıran ülke oldu. 2020 yılında ödeme performansının en fazla gerilediği ülke ise İrlanda oldu. İrlanda’nın zamanında ödeme performansı, 2020 yılında 18.1 puan düşerek yüzde 28,9’a geriledi.

 Danimarka ödemelerde en iyi performansı sergiledi

CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında hazırlanan Global Payment Study 2021 raporuna göre, zamanında ödeme performansı en yüksek ülke 2019 yılında olduğu gibi 2020’de de Danimarka oldu. Danimarka, bir önceki yıla göre 1.7 puanlık artışla 2020 yılında zamanında ödeme performansını yüzde 88,6’ya çıkardı.

Rapor, Türkiye’nin 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülke arasında yer alan Hollanda, Almanya, ABD ve Rusya’da şirketlerin zamanında ödeme performansları, 2020 yılında yüzde 50’nin üzerinde yer alırken, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve İsrail şirketlerinin 2020 yılında ödeme performanslarının yüzde 50’nin altında kaldığını gösterdi. Rapora göre, 2020 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında yer alan Hollanda, ABD ve İtalya’da zamanında ödeme performansı ise bir önceki yıla kıyasla yükseldi.

Türkiye’de tarım, madencilik ve inşaat ödeme performansı en düşük sektörler oldu

Sektörler bazında da ödeme performanslarını değerlendiren Global Payment Study 2021 raporuna göre, Türkiye’de 2020’de en yüksek ödeme performansını yüzde 65 vadesinde ödeme ile tarım sektörü gerçekleştirirken, tarım sektörünün ardından en iyi ödeme performansına sahip sektörler sırasıyla; hızlı tüketim, giyim ve diğer tekstil ürünleri ile tekstil fabrikası ürünleri oldu. Madencilik sektörü ise yüzde 46 ile en düşük ödeme performansı ile son sırada yer aldı. İnşaat ve finans sektörleri de 2020 yılında zamanında ödeme performansı en düşük sektörler oldu.

Her bölgede en iyi performans küçük ve orta ölçekli firmalardan geldi

Şirket büyüklüğüne göre ödeme performansları incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli şirketlerin en iyi ödeme performansını sergilediği görülürken, Global Payment Study 2021’e göre şirket büyüklüğü arttıkça zamanında ödemelerin azaldığını gözlendi. Rapor, büyük şirketlerde zamanında ödeme alışkanlığının en düşük seviyelere gerildiğini gösterdi.

Asya Bölgesi’nin yıldızı Tayvan oldu

Asya Bölgesi’nde analizi yapılan 9 ülke içerisinde Tayvan, 2019’a göre 2.6 puanlık gerileme sergilese de, yüzde 72,5 ile zamanında ödeme performansı gösteren en iyi ülke oldu. Tayvan’ı, 2019’a göre yüzde 12,7 artış gösteren Filipinler yüzde 56 ve yüzde 1 artış gösteren Tayland yüzde 54,8 ile izledi. Analizi yapılan bir diğer ülke olan Çin’de ise zamanında ödemeler 2019’a oranla yüzde 1,1 azalırken, 90 gün ve üzeri gecikmeler ise yüzde 3,9 oranında artış gösterdi.

ABD’de ödeme performansı mikro düzeyde kaldı

Kuzey Amerika’da pandemi sonrası zamanında ödemeler Kanada ve Meksika’da azalarak sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 48,8’e düşerken, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 0,8 artarak yüzde 55,7’ye çıktı. Ayrıca her üç ülkede de tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık sektörü zamanında öderken, nakliye ve dağıtım sektörlerinde 90 gün ve üzeri gecikme yaşandığı görüldü. Covid-19’dan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD’de, ödeme performansı değişimi mikro düzeyde kaldı.

 

Global Payment Study 2021: Şirketlerin zamanında ödeme performansları

 

Ülke 2019 2020 fark (puan)
Danimarka 86,9 88,6 1,7
Polonya 78,7 76 -2,7
Hollanda 69,2 75 5,8
Rusya 74,3 73,7 -0,6
Tayvan 75,1 72,5 -2,6
Macaristan 63,3 66,6 3,3
Almanya 65,3 65,1 -0,2
Türkiye 55,5 58,3 2,8
İsviçre 56,6 57,7 1,1
Filipinler 43,3 56 12,7
Amerika 54,9 55,7 0,8
Lüksemburg 56,6 55,5 -1,1
Tayland 53,8 54,8 1
Hindistan 41,8 53,7 11,9
Finlandiya 48,1 53 4,9
Slovenya 49,9 49 -0,9
Meksika 49,9 48,8 -1,1
İspanya 48 44,1 -3,9
İngiltere 43,8 42,9 -0,9
Belçika 39,8 42,6 2,8
Singapur 41,3
Fransa 45,2 40,4 -4,8
İtalya 34,7 35,7 1
Birleşik Arap Emirlikleri 35,4
Mısır 38,1 33,7 -4,4
Hırvatistan 27,4 33,6 6,2
Kanada 31,3 31 -0,3
Sırbistan 27,3 29 1,7
İrlanda 47 28,9 -18,1
Hong Kong 33,8 28 -5,8
Çin 26,3 25,2 -1,1
Yunanistan 23,3 -1
Bulgaristan 19,4 19 -0,4
Portekiz 16 16,4 0,4
İsrail 18,5 16,2 -2,3
Romanya 20,3 13,1 -7,2

 

 

CRIF HAKKINDA: 1988 yılında İtalya’da faaliyete geçmiş olan CRIF, sağladığı kredi bilgi ürünleri ve çözümleri ile finansal ve ticari kuruluşlar ile tüketicilerin karar alma süreçlerine hızlı ve etkin bir şekilde destek olmayı hedefliyor. CRIF, 50 ülkede 92.000’in üzerinde banka, kredi birliği, finansal ve finansal olmayan kuruluşa hizmet veriyor. Ayrıca 20 ülkede kredi kayıt bürosu olarak faaliyet yürütüyor. 2020 yılında CRIF’in toplam cirosu 560 milyon Euro’ya ulaştı. Grubun İtalya ve dünyadaki ofisleri ve iştirakleri ile çalışan sayısı 5.500’ün üzerinde.