Generali’nin AB’deki 58 bin çalışanından “ortak deklarasyon”

Generali Grubu Genel Merkezi ve Grubun AB sınırları içinde yaklaşık 58.000 çalışanı temsil eden organ olan Generali Avrupa Çalışma Konseyi, Covid-19 salgınının neden olduğu Acil Durum Kriziyle yüzleşmek için bir Ortak Deklarasyon yayınladı.

Belge, özellikle çalışanların sağlığı ve güvenliğine odaklanmakta, içerme ve iş-yaşam dengesini teşvik etme ihtiyacını vurgulamakta ve uzaktan çalışma ilkelerini paylaşmayı amaçlamakta. Belge, yerel taraflara çalışanları korumaya yönelik eylemlere rehberlik etme ve Covid-19’un neden olduğu gibi bir krizin sonuçlarını ele alma konusunda ilham verebilecek bir dizi ortak ilke sağlıyor.

Metin, özellikle çalışanların sağlığı, güvenliği ve esenliği ile dijital ve yönetsel becerileri geliştirmek için eğitim fırsatlarına duyulan ihtiyaç üzerine odaklanırken, ayrıca iş-yaşam dengesinin önemini vurguluyor ve 2019 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ortak Bildirgesi ile Avrupa Grubu Sosyal Şartı’nı hatırlatıyor.

Metin, uzaktan çalışma hakkında bir dizi ilke sağlamayı amaçlamakta ve bunlar,

Bağlantıyı kesme hakkı;
Çalışma dışı saatlere ve dinlenme saatlerine saygı;
Operasyon ülkelerinin yerel uygulamalar ve düzenlemelere uygun olarak çalışanların refahını desteklemek için geçici refah önlemleri üzerinde anlaşmaya varma olasılığı.