Azeri Tarım Sigortası Fonu’ndan 9 ayda önemli sonuçlar

TARSİM’in destekleriyle Azerbaycan’da geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Tarım Sigortası Fonu ( Aqrar Sığorta Fondu), Ocak-Eylül 2021 sonuçlarını açıkladı. 2021 yılının ilk 9 aylık sonuçları, tarım sigortası sektörünün Azerbaycan sigorta sektöründe büyüme ve gelişmenin ana itici güçlerinden biri olacağını gösteriyor. Tarım sigortalarından son dokuz ayda toplam 3.906.000 manat prim üretildi.  Tahsil edilen sigorta primleri ve ödemelerinin büyük bir kısmı ise hayvancılık sektörünü kapsamakta.

Fondan yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde tarım hayvanlarının sigortası için 3.268.000 AZN, ekilebilir arazilerin sigortası için 638.000 AZN tahsil edildi. Böylece bu dönemde ülkede tahsil edilen toplam tarım sigortası primlerinin (4.614.000 manat) yani 3.906.000 manat’ın %85’i Fon tarafından tahsil edilirken, 9 ayda Tarım Sigorta Fonu tarafından toplanan sigorta primleri, son 5 yılın ortalamasını (2.010.000 manat) 2.604.000 manat veya iki katından fazla aştı.

Bazı bölgelerde daha belirgin bir büyüme gözlendi. Böylece ilk 9 ayda ASF’nin hayvancılık sigortasından tahsil ettiği sigorta primleri, 2020 yılı toplamını (1.939.000 manat) %195 oranında arttı.

Mahsul sigortasında tahsil edilen sigorta primleri, 2020 yılına göre 93 kat fazla oldu. Raporlama döneminde, hayvancılık sigortası primlerinin %85’i ve mahsul sigortası primlerinin %100’ü Tarım Sigorta Fonu tarafından tahsil edildi. İlk 9 ayda toplam 14.667 çiftlik hayvanı ve 17.249 hektar ekilebilir alan ASF tarafından sigortalanırken, şimdiye kadar imzalanan anlaşmalara göre, Tarım Sigorta Fonu yaklaşık 74,5 milyon manat teminat sağladı.

Tarım Sigorta Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov, Ocak-Eylül 2021’de elde edilen sonuçların, Azerbaycan’da tarım sigortasına olan yüksek talebin ve büyük potansiyelin bir göstergesi olduğunu söyledi. Ülke liderliğinin son zamanlarda aldığı kararlar sonucu bazı ürünler için sübvansiyonlarda tarım sigortası talebi, tarım sigortası ülkemizin gıda güvenliğinin önemli araçlarından biri haline geliyor.