Katılım Emeklilik sağlam adımlarla büyüyor

Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında öncü olmaktan gurur duyduklarını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “850 bin BES sözleşmesi, 220 bin sigorta sözleşmesi, 5,4 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğümüz ve getiri şampiyonu olan faizsiz fonlarımızla her yıl sektörün üzerinde büyümeye ve sektörümüzü büyütmeye devam ediyoruz.” dedi. Sincek, Katılım Sağlık’ın kendine özgü bir kulvarın açılmasını ve derinleşmesini sağladığını dile getirerek “Sigorta Birliği verilerine göre katılım sigortacılığında Katılım Sağlık, 57 milyon TL prim üretimi ve yüzde 60 pazar payıyla liderliğini sürdürürken Hayat branşında 69 milyon TL prim üretimi ve yüzde 23 pazar payına sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Toplam prim üretimi 4 milyar TL’den fazla

Katılım sigortacılığının prim üretiminin ekim ayının sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artırdığını söyleyen Sincek, katılım sigortacılığına ilginin giderek arttığına dikkat çekti. Sincek, toplam prim üretiminin 4 milyar TL’yi aştığını ve pandemiyle birlikte insanlarda tasarruf ve geleceği güvence altına alma bilincinin arttığını ifade ederek “Faize duyarlı insanlarımızın beklentilerini ise katılım sigortacılığı, hem ürün kalitesi ve sunulan hizmetler hem de teknolojik alt yapı ve ulaşılabilirlik olarak çok iyi karşıladı. Bu da büyümeyi getirdi.” dedi.

Katılım Sağlık, hizmetleriyle gülümsetiyor

Katılım Emeklilik olarak katılım sigortacılığında ürün ve hizmet kalitesiyle örnek olmayı sürdürdüklerini aktaran Sincek, “Katılım Sağlık’la sağlıkta da faizsiz hizmet verilebileceğini ilk defa biz uygulamaya alarak ispatladık. Bu alandaki liderliğimizi ise sürdürüyoruz. Sağlıkta alt yapımız ve ürünlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Şimdi bu algoritmayı, alt yapıyı daha da hızlandırıyoruz ve ürün çeşitliliğini artırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sincek, müşterilerin kendilerine uygun ürünü seçip aldıkları hizmeti online takip edebildiklerini ve isterlerse telefonla uzman desteği alabildiklerini belirterek “Sunduğumuz ek asistans hizmetleri sayesinde ambulanstan doktora, check-up’tan mamografi veya PSA testine, diyetisyenden psikoloğa kadar zengin bir yelpazede bu ek avantajlar sıralanıyor. Ayrıca sunduğumuz diş sağlık paketi gibi ek avantajlarla ile yılda bir kez ek ücret ödemeden diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği, teşhis ve tedavi planlaması, oral hijyen eğitimi ve vitalite kontrolü gibi ek hizmetlerle katılımcılarımızın sağlıkla gülümsemesini sağlıyoruz.” dedi.

Tamamlayıcı ürünlerde çeşitlilik

SGK’lı vatandaşların Tamamlayıcı Sağlık paketlerinden birini tercih ederek anlaşmalı hastanelerde katılım payı ödemeden gönül rahatlığıyla sağlık hizmetlerinden yararlanabildiklerini söyleyen Sincek, “Yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerini birlikte isteyenler Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilir. Sadece yatarak tedavi süreçlerini güvence altına almak isteyenler ise Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücretlerini güvence altına alabilirler.” şeklinde konuştu.

BES katılımcıları için yılın en iyi zamanı

Sincek, Katılım Emeklilik olarak katılım sigortacılığında bugüne kadar ortaya koydukları başarıyı, ilerideki yıllarda da arttırarak ve yeni başarılar, yeni ürünler, yeni fırsatlar ve avantajlar sunarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek BES katılımcıları için de şu uyarıda bulundu: “BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. 2021 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsatı yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. Henüz BES’e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için tam zamanı…”