Azerbaycan sigortacılığında 10 aylık büyüme %12’yi aştı

Azerbaycan sigorta pazarı Ocak-Ekim 2021’de 705,70 milyon AZN (359,46 milyon Euro) tutarında GWP tahsil etti, bu da bir önceki yıla göre %12,3 daha büyümeye işaret ediyor.

Azerbaycan Merkez Bankası verilerine göre, raporlama döneminde sigortacıların toplam ödenen hasar tutarı ise %14,6 artarak 401,21 milyon AZN’ye ulaştı.

Merkez Bankası raporunda, gönüllü hayat sigortasında 2021 yılının 10 ayı için GWP’nin 262 milyon AZN (+%22,5) olurken aynı zamanda, segmentteki ödenmiş tazminat talepleri toplamı 213,94 milyon AZN’ye ulaştı. Dönem için zorunlu hayat sigortası ise yıllık %14,9 artışla 52 milyon AZN’ye ulaştı. Ocak-Ekim ayları arasında trafik sigortası 32.43 milyon AZN (yıllık %1.5 artış) olarak gerçekleşti. Dönem için isteğe bağlı motorlu taşıt hasarları %18,5 artarak 12,50 milyon AZN’ye yükseldi.