Zorunlu trafik sigortasında genelge

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlenen “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” Türkiye Sigorta Birliği (TSB)’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Genelge ile aylık prim artış oranı Şubat 2022 itibariyle yüzde 1.50 olarak uygulanacak.

Genelgede, 10 Nisan 2017 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge’nin 2’inci maddesinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1’inci maddesi şu şekilde değiştirildi: “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4’üncü basamak için belirlenecek prim tutarları 2022 yılı Şubat ayından itibaren, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin üçüncü maddesiyle değişik yönetmeliğin 11’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılacaktır.”

İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.