İstanbul’da sigorta hizmeti alanların genel yaş ortalaması 48

Generali Sigorta, İstanbul’da yaşayanların sigortacılık verilerini açıkladı. Generali Sigorta tarafından açıklanan İstanbul sigortacılık verilerine göre, İstanbul’da sigorta hizmeti alanların genel yaş ortalaması 48. Sigortacılık hizmeti alanların %56’sını 40-60 yaş aralığındaki bireyler oluşturuyor. İstanbul’da yaşayanların en fazla tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), konut sigortası ve kasko sigortası.

Generali Sigorta verilerine göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti %33’lük oranla DASK sigortası olurken, bunu ikinci sırada %25 ile konut sigortası ve üçüncü sırada %18’lik oranla kasko sigortası takip etti.

Sigorta ürünlerini erkekler daha fazla tercih ediyor

Çağrı merkezi, web sitesi ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünü alan İstanbulluların oranları ise %27 kadın ve %73 erkek olarak kaydedildi.