Poliçe sahiplerinin %79’u siber sigortanın maliyete değer olduğuna inanıyor

ABD’li sigorta şirketi Cowbell Cyber’in küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik ilk siber sigorta raporundan elde edilen bulgular, poliçe sahiplerinin yüzde 79’unun siber sigortanın maliyetine değer olduğuna inandığını gösteriyor.

reinsurancene.ws’de yer alan habere göre Ocak 2022’de Cowbell, siber sigortanın algılanan değeri hakkında fikir edinmek için 250 milyon dolara kadar geliri olan poliçe sahipleri olan KOBİ’lerle bir anket yaptı. Rapordan elde edilen sonuçlar, bir işletmeyi sektördeki emsalleriyle kıyaslamak için veriye dayalı, tarafsız bir araç olan Cowbell Factors’a dayandırıldı.

Cowbell’in güçlü ABD poliçe sahibi tabanına ilişkin bulguları temel alan üç aylık rapor, Cowbell Factors’un daha iyi, daha doğru sigortacılık bilgilendirmesi için nasıl kullanıldığını, KOBİ’lerin siber sigortayı nasıl algıladığını ve siber sigorta primlerinin sektöre göre nasıl değiştiğini gösteriyor.

Raporun diğer bulgularına göre, poliçe sahiplerinin yüzde74’ü siber sigorta edinmenin bir sonucu olarak siber güvenlik farkındalıklarını iyileştirdiklerini söylüyor.