TARSİM hasar fazlası destek primleri belli oldu

Devlet tarafından Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) bu yıl reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı, havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 80 ile yüzde 95 arasında olacak.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete‘de yayımlanarak 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararla TARSİM’e devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belirlendi.

Buna göre, TARSİM Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı kapsamında, havuz tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2022 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı, havuzun üzerinde kalan kısım için yüzde 80 ile yüzde 95 arasında olacak.

Ayrıca, havuzun ve havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için yüzde 150 üzeri ve münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları, şap hastalığı, ek hastalıklar, terör riskleri, sera ve su ürünleri branşlarına ilişkin olarak yüzde 200’ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği taahhüt edildi.

Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden TARSİM‘e aktarılacak.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanları müştereken yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-25.pdf