Trafik kazalarında sunulan sağlık hizmetlerinde değişiklik

Trafik kazalarında sunulan sağlık hizmetlerinde değişiklik yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımladı.

Yönetmelik ile; 27.8.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi:

“Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin ilgili sigorta branşlarında ruhsat iptali, ruhsat iadesi veya poliçe tanzim edilmesine engel teşkil eden benzer sebeplerle söz konusu iade taleplerinin mahsup edilememesi halinde, sigorta şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmasını müteakip en geç üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta şirketine iade işlemi gerçekleştirilir.”

27.8.2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde ise, “Bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta poliçelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde feshedilmesi halinde bu poliçelere ilişkin olarak iade talepleri izleyen dönem aktarımından mahsup edilir” maddesi yer alıyordu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğine ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220426-2.htm