MAPFRE net sıfır iklim ittifakına katıldı

MAPFRE, sigorta ve reasürans aracılık portföyleri için 2050 yılına kadar sera gazı emisyonu nötrlüğüne ulaşma hedefiyle Net-Sıfır Sigorta İttifakına (Net Zero Insurance Alliance) katıldı.

Şirket, emisyonları azaltmak, daha ilgili müşterilerle karbondan arındırma taahhütlerini belirlemek ve karbon ayak izini azaltmayı teşvik eden anlaşmaları, ürünleri ve hizmetleri teşvik etmek için sigortacılık kriterleri oluşturmayı planlıyor.

MAPFRE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Antonio Huertas, “Gezegen için ekonomik karbonsuzlaştırma şarttı. Çevresel taahhüdümüz, topluma adil bir geçişte eşlik ederek ve müşterilerimizin ve faaliyetlerine bağlı olan insanların da bu yönde birleşmelerine yardımcı olarak, sürdürülebilirlik talebini sağlam ve aşamalı olarak artırmaya devam etmektir. Bizim tarafımızdan, çevresel ayak izimizin yönetimini iyileştirmeyi, döngüsel ekonomiyi teşvik etmeyi ve taahhüt ve yatırım yoluyla, insanların refahına öncelik vererek net sıfır ekonomiye adil geçişi desteklemeyi önemsiyoruz.” dedi.

MAPFRE’nin Sürdürülebilirlik Planı 2022-2024 ve Çevresel Ayak İzi Kurumsal Planı 2021-2030, “düşük karbonlu bir ekonomiye gerekli ve acil dönüşümü” destekleme hedeflerini içeriyor.

Bu bağlamda şirket, 2024 yılına kadar sekiz ülkede karbon ayak izini nötrleştirmeyi, ayrıca grubun karbon ayak izini 2030 yılına kadar %50 azaltmayı ve bir bütün olarak Grubun kalan karbon ayak izini nötrleştirmeyi taahhüt etti.

Ayrıca MAPFRE, gelirlerinin %20’sini veya daha fazlasını kömürden elde edilen enerjiden elde eden şirketlere yatırım yapmamakta, kömür madenleri veya termik santrallerle ilgili yeni altyapı inşasını ise sigortalamıyor.