Allianz Trade’in Küresel Ticaret Anketi’nde dikkat çeken sonuçlar…

Allianz Trade’in gerçekleştirdiği Küresel Ticaret Anketi’nin ortaya koyduğu üç önemli trend; ciro kaybına hazırlanan şirketlerin sayısında ve alacakların tahsili riskinde artış ile kritik önemdeki devlet desteği oldu. 

Alacak sigortasında dünya lideri Allianz Trade, “Allianz Trade 2022 Küresel Anketi”nin sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçları, 2021 yılında ticari faaliyetlerin küresel olarak yeniden canlanmasıyla iyimserliğin oluştuğunu ancak bunun ardından, 2022 yılının ihracatçılar için çok daha zorlu olabileceğini gösteriyor. Hem iş dünyası hem de tüketici nezdinde güven kaybına neden olan Ukrayna’daki savaşa bağlı olarak yükselen emtia fiyatlarıyla, uzun süreli tedarik zinciri aksaklıklarının önümüzdeki aylarda ihracat maliyetlerini artırması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya’daki şirketlerin nabzını tutan, Ukrayna’nın işgali öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde yaklaşık 3 bin şirketin katıldığı iki anketin genel sonuçlarının öne çıkardığı üç trend ise ciro kaybına hazırlanan şirket sayısında ve alacak tahsili riskindeki artış ile kritik önemdeki devlet destekleri oldu.

Kimya, enerji, kamu hizmetleri ile makine ve teçhizat sektörlerinde endişe büyük

Allianz Trade 2022 Küresel Anketi’nin savaş öncesini kapsayan ilk aşamasının sonuçlarına göre şirketlerin yalnızca yüzde 6’sı 2022 yılında ciro düşüşünden endişeliydi. Sonuçlar, bu oranın savaş sonrasında yüzde 22’ye yükseldiğini gösteriyor. Endişenin arttığı sektörlerin başında ise kimyasallar, enerji, kamu hizmetleri ile makine ve teçhizat sektörleri yer alıyor. İhracat hedeflerine yönelik dirençli bir kararlılık sergileyen şirketler, talepte süregelen yavaşlamaya karşı ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi ve yeni pazarlara yaptıkları yatırımları artırmayı planlıyor. Bununla birlikte savaşın uzamasının yavaşlamayı talep şokuna dönüştürme ve bunun küresel ticaret için ciddi durgunluk yaratma riskinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

 Devlet desteği, kriz zamanlarında halen hayati öneme sahip

Anket sonuçlarına göre şirketlerin başlıca endişeleri arasında yüksek enerji fiyatları, jeopolitik gerilimler, artan nakliye darboğazları, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve girdi kıtlıkları yer alıyor. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısı, artan finansman maliyetleri ve kur risklerinin oluşturduğu ek baskı karşısında korunmanın Covid-19 döneminin mirası olan, devletin sağladığı finansman desteği (garantili krediler ve doğrudan sübvansiyonlar yoluyla) olduğuna inanıyor. Ancak Allianz Trade’e göre çok daha şiddetli bir ekonomik şok yaşanmadığı sürece Covid-19 krizindeki “ne pahasına olursa olsun” tarzı bir politika desteğinin benzerinin görülmesi olası değil.

Avrupalı ihracatçıların yüzde 40’ından fazlası, Ukrayna’nın işgalinden sonra ödeme vadelerinin artmasını bekliyor ve yarısından fazlası önümüzdeki altı ila 12 ay içinde ödeme alamama riskinde bir artış öngörüyor.