SDK 2017 Raporu yayınlandı: Sigortacılığın ekonomiye verdiği toplam teminat 107 trilyon lira

Sigorta Denetleme Kurulunun 2017 yılı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkındaki Raporu yayınlandı. Rapora göre, sigorta sektöründe geçtiğimiz yıl 46,6 milyar lirayla, GSYH’nin %1,42’si oranında direkt prim üretimi gerçekleştirildi. Toplam teminat tutarı önceki yıla oranla yüzde 20 artarak 107 trilyon liraya yükselirken, GSYH’nin yaklaşık 35 katı teminat verildiği ortaya çıktı. Bireysel emeklilik sisteminde biriken fon tutarı ise 2017 yılı sonu itibariyle GSYH’nın %2,5’i düzeyinde gerçekleşti. Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü varlık toplamı 2017 yılında %24,7 oranında artarak 152,3 milyar TL’ye yükseldi. Son yıllarda varlık toplamı açısından hayat / emeklilik şirketlerinin sektördeki paylarını artırdığı gözlendi.  2017’de şirketlerin sermaye yeterliliği sonuçlarına göre mevcut özsermaye tutarı hem hayat dışı hem hayat/emeklilik şirketlerinde gerekli özsermaye tutarının üzerinde çıktı.

Raporun detayları Sigorta Dünyası’nın Eylül sayısında…