SAS sigorta şirketlerine UFRS 17 desteği için hazır

1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek olan Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17 (UFRS 17), uluslararası adıyla IFRS 17, sigorta sektöründeki mevcut muhasebe standartlarında iyileştirme sağlayacak bir dönüşüm başlatacak. UFRS 17’yi hayata geçirmek için hassas, ayrıntılı bir planlama ve titiz bir çalışma gerekiyor. SAS sigorta şirketlerine, yeni regülasyonla uyum için başarılı bir zemin oluşturmaları ve en verimli şekilde yönetmeleri için destek vermeye hazırlanıyor.

“SAS Regulatory Content for IFRS 17”, UFRS 17 gereksinimlerini tüm kullanıcılar için – aktüerler, muhasebeciler ve bilgi teknolojileri birimleri – tek bir platform üzerinden sunuyor. Bu yeni çözüm, sigorta firmalarının Solvency II ve bankaların UFRS 9 standartlarına da uyum sağladıkları esnek ve yüksek performanslı bir ortam üzerinde geliştiriliyor. Çözümün öne çıkan özellikleri şu şekilde:

  • Önceden yapılandırılmış ve genişletilebilir bir veri modeli,
  • UFRS 17 hesaplama metotlarını (Genel Ölçüm (BBA veya GMM), Prim Tahsis (PAA) ve Değişken Ücret (VFA)) da içeren güçlü bir hesaplama motoru,
  • Tekrarlanabilir, özelleştirilebilir uçtan uca şeffaf ve denetlenebilir süreçler,
  • Mevcut muhasebe ve aktüeryal çözümleriyle kusursuz entegrasyon.

SAS Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Profesyonel Hizmetler Direktörü Ali Yazgan konuyla ilgili olarak “Sigortacılık sektörü de diğer pek çok sektör gibi önemli bir dijital dönüşüm süreci yaşıyor. Teknolojik dönüşümün beraberinde getirdiği değişim yönetimi zorunluluğu da büyüme kaygılarını artırıyor ve dijital dönüşümü, maliyetlerin konsolidasyonunu ve optimize edilmesini zorunlu kılıyor. 2021 yılında yürürlüğe girecek UFRS 17’ye uyum çalışmalarının sigorta sektöründe yaşadığımız bu dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Tüm bu gelişmelerde analitik araçlar hayati bir önem taşıyor. Dünya analitik lideri olarak güçlü veri işleme sistemlerimiz, sunduğumuz uçtan uca çözümlerimiz ve gerek lokal gerekse global danışmanlık deneyimimizle, iş ortaklarımıza güvenilir ve hızlı projeler sunmayı hedefliyoruz. Türkiye pazarında bankacılık sektörü için hayata geçirdiğimiz pek çok başarılı UFRS 9 projesiyle de bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu tüm pazara ispatlamış durumdayız” açıklamasında bulundu.

Sigorta Şirketleri UFRS 17’ye hazırlanıyor

2016 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren Solvency II’den sonra Uluslararası Muhasebe Standardı Kurulu (International Accounting Standards Board) tarafından yayınlanan UFRS 17, sigorta şirketlerinin muhasebe standartlarını yeniden tanımlıyor. UFRS 17’nin temel amacının mali tabloların kurumlardaki karşılaştırılabilirliğini geliştirerek sektördeki şeffaflığı artırmak (her bir kurumun sigorta hizmetleri ve müşteri primleri yatırımı yoluyla nasıl kazanç sağladığını veya zarar ettiğini göstermek) olduğunu vurgulayan Ali Yazgansözlerine şöyle devam ediyor: “Uyum yaklaşımı nasıl olursa olsun UFRS 17’nin finansal raporlama, operasyonel süreçler, veri ve sistemlerde büyük bir etki yaratmasını bekliyoruz. Teknoloji ve dijital dönüşüme yönelik artan yatırım ile paralel olarak Türkiye’deki sigorta firmalarının da bu regülasyona uyum için çalışmalara kısa sürede başlayacaklarını öngörüyoruz. SAS Türkiye olarak, bankalardaki başarılı UFRS projelerimizi sigorta sektöründe de devam ettireceğimize inancımız tam.”

Sigortacılık sektörü UFRS 17’ye uyum sağlamak için risk yönetimine ve veri kalitesine yatırım yapmalı

UFRS 17, sigorta şirketlerinin aktüerya, risk ve muhasebe departmanları arasındaki iş akışının eksiksiz bir şekilde gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. Bazı sigorta şirketlerinin uyum çalışmalarına şimdiden başladığı görülüyor. Avrupa, Güney Amerika ve Güney Kore’de önde gelen sigorta şirketleri bu süreçte SAS’ın risk yönetimi ve veri kalitesi çözümlerine yatırım kararı aldılar.

SAS Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Profesyonel Hizmetler Direktörü Ali Yazgan yatırım zamanlamasıyla ilgili olarak: “Ocak 2021 çok uzak görünüyor ancak sigorta şirketlerinin 2020 yılında 2019 verilerine dayanarak karşılaştırmalı sonuçlar sunmaları bekleniyor. Bu da belirtilen tarihe kadar projenin ve eğitimlerin büyük bir kısmının tamamlanmış olması anlamına geliyor. Kurumların yeni regülasyona hazır olup olmadığına bakmaksızın zaman kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor” dedi.