Yarı yıl teknik ve mali sonuçları belli oldu: Toplam net dönem kârı 2,8 milyar lira

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) açıkladığı yarı yıl sonuçlarına göre, sektör toplamda 2.8 milyar lira net dönem kârı açıkladı. Hayat dışı sektörün kârı 1,5 milyar lirayı aşarken, hayat ve emeklilik şirketlerinin kârı ise 1,3 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu dönemde üretilen primse hayat dışında 24 milyar lira, hayatta 3,8 milyar lira olmak üzere toplamda 27,8 milyar liraydı.  

Teknik kâra bakıldığındaysa hayat dışında söz konusu rakamın 1,7 milyar lirayı, hayattaysa 700 milyon lirayı aştığı görüldü. Brüt teknik kârlılık oranı hayat dışında yüzde 7,3, hayatta yüzde 18,9 oldu. Brüt teknik kârlılık oranı genel toplamda yüzde 9,7 olarak kaydedildi. 

Aynı dönemde sektörün mali kârlılık oranı yüzde 2,8, bilanço kârlılığı yüzde 10,1, özkaynak kârlılığı 14,8 ve aktif kârlılığı ise yüzde 1,7 oldu. 

Sektörün özkaynaklar toplamı 18,9 milyar liraya, aktifler toplamı 160 milyar liraya ulaştı. 

Trafikte zarar 100 milyon liranın altında 

Sigorta şirketleri ilk yarıda zorunlu trafik sigortasında toplam 7,5 milyar liralık prim üretimi karşılığında 95 milyon lira teknik zarar yazdı. Sektör Kasko branşındaysa ilk yarıyı 3,7 milyar liralık ciro ve 230 milyon liralık teknik kârla kapattı. Geçen yılın aynı dönemine trafikteki hasar prim oranı yüzde 87,8’ken, bu yarı yılda oran yüzde 92,5 oldu. Kaskoda ise yüzde 67,5’ten yüzde 76,2’ye yükseldi. 

İlk yarıda en çok teknik kâr yazılan branşsa 442 milyon lirayla kaza branşı oldu. Bu branşı 361 milyon lirayla yangın ve doğal afetler, 230 milyon lirayla kasko, 210 milyon lirayla sağlık, 143 milyon lirayla nakliyat branşı takip etti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 113 milyon lira teknik zarar yazılan genel sorumluluk branşında ise 2,7 milyon lira kâr edildi. Kefalet branşında da 22 milyon lira zarardan 8,5 milyon lira kâra geçildi. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 110 milyon lira teknik kâr elde edilen bireysel emeklilikte, bu yılın aynı döneminde 212 milyon lira teknik kâr yazıldı.  

Yılın ilk yarısında 775 milyon lira mali kâr elde eden sigorta sektörünün vergi sonrası (bilanço) kârı da toplam 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde sektörün mali kârlılık oranı yüzde 2,8 bilanço kârlılığı yüzde 10,1, özkaynak kârlılığı 14,8, aktif kârlılığı ise yüzde 1,7 oldu.  

Sektörün özkaynaklar toplamı 19 milyar liraya, aktifler toplamıysa 160 milyar liraya ulaştı.