Katılım sigortasında 2 milyar liralık yıl sonu üretim beklentisi

Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Aydemir, katılım sigortacılığında sene sonu 2 milyar liralık katkı primi üretiminin aşılabileceği beklentisinde olduklarını söyledi. Katılım sigortacılığındaki hayat branşı üretiminin hayat dışına göre oransal olarak çok düşük kalmasını da değerlendiren Aydemir bu konuda şunları ifade etti: “Ülkemizde hayat branşında bildiğiniz üzere %80’nin üzerinde prim üretimi bankalar aracılığı ile gelmektedir. Bu üretiminin de büyük kısmı kredi bağlantılı hayat sigortaları prim üretimidir. Kredi bağlantılı hayat sigorta ürünleri ülkemizde ciddi bir ağırlığı olan, kredi kullanan tüketiciler için çok önemli avantajlar içeren  ve her geçen gün önemi artan bir ürün grubudur. Bankacılık alanında da bu ürünler her geçen gün önem kazanmakta ve krediler bazında penetrasyonları çok yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Burada özellikle katılım sigortacılığı tarafında yapılan hayat sigortalarının ekseriyeti katılım bankacılığına sunulan finansman, yani kredi bağlantılı ürünlerle, bireysel amaçlı koruma ürünlerinden kaynaklanmaktadır. 

Katılım bankacılığındaki finansman kullanımlarından da katılım hayat sigortacılığı doğrudan etkilenmektedir. Buradaki katkı prim üretimi daha da artabilir ama bu bazı etkenlere de direkt bağlantılıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

  • Katılım bankalarından kullandırılan finansmanların çeşitlendirilmesi  ve hem hacmen hem de adet bazında arttırılması, 
  • Finansmanlardaki hayat sigorta penetrasyon oranlarının yükseltilmesi, yani her kullandırılan finansman için bir hayat sigortası koruması yapılması, 
  • Katılım sigortacılığı alanında çalışan hayat sigorta şirketlerinin kredi dışında da ürün geliştirmeleri ve farklı dağıtım kanallarını da kullanmaları. 

Bu gelişimlere bağlı olarak katılım sigortacılığındaki hayat sigorta üretiminin daha da çok artacağını söyleyebiliriz.”   

Sağlık öğrenildikçe büyüyecek 

Katılım sigortacılığında sağlık üretiminin de düşük gerçekleştiğini belirten Aydemir, “Burada sağlık ürünleri dağıtım kanallarında yeni sunulmaya başlandı. Katılım bankacılığı tarafında da sağlık sigortaları müşterilere çok sunulmuyordu fakat  tamamlayıcı sağlık sigortaları ile şubeler bu ürünleri öğrenerek müşterilerine sunmaya başladılar. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu branşta da üretimin sürekli geliştiğini göreceğiz” dedi.   

İsmail Aydemir sözlerini şöyle noktaladı: “Katılım sigortacılığı şu an düşük bir pazar payı ile seyretse de her geçen gün büyüdüğünü görmekteyiz. Katılım sigortası şirketlerinin ve katılım bankalarının bu ürünleri daha çok kişiye tanıtmaları ve sunmaları gerekmektedir. Bu şekilde hem bireysel hem de kurumsal müşterilere alternatif bir çözüm getirilmiş olacaktır. Etik ve faizsizlik prensipleriyle, ülkemizde hassasiyetlerinden dolayı geleneksel sigorta ürünlerinden uzak duran kişilerin, katılım sigortacılığı ürünlerini tercih ederek, bu alanda büyümeyi hızlandıracaklarını düşünüyoruz.”