E-ticarette güven damgası dönemi geliyor

İnternette daha güvenli alışveriş yapılabilmesi amacıyla Elektronik Ticarette Güven Damgası uygulaması getiriliyor. Uygulama yürürlüğe girdiğinde, TOBB’a başvurarak gerekli şartları yerine getirdikleri onaylanan e-ticaret siteleri güvenli ve standartlara uygun e-ticaret yaptıklarını belgeleyebilecekler.  

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçildi. Ülkemizde bu önemli gelişmenin çatı kuruluşu olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) görev verildi, diğer bir deyişle TOBB, “Güven Damgası Sağlayıcısı” oldu. Güven damgası uygulamasının yürürlüğe konmasıyla birlikte ülkemizde güncel yaşamda gittikçe rolü artan e-ticaretin dijital dünyada uluslararası normlarda hakkettiği yeri alması bekleniyor.  

Güven Damgasının işlevi 

Güven Damgası, bu işareti taşıyan web sayfasının asgari şartlara sahip olduğunu belgeliyor. Ayrıca bu damga, sitenin menşeini, iletişim bilgilerini, belirli hakları müşterilere ve tüketicilere sağladığını, belirli bir güvenlik standardına uyduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili Sigorta Dünyası’na konuşan danışmanlık şirketi Garantör’ün yönetici Ortağı Gamze Diler, Güven Damgası uygulamasıyla birlikte tüketicilerin kaynağı belirsiz web sayfalarından değil, güvenilir e-ticaret sayfalarından alışverişlerini güvenle yapabileceğini söyledi. 

Gamze Diler

Diler, Güven Damgasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinde Güven Damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır. Güven Damgasının işlevi açık bir şekilde ‘asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının’ varlığına işarettir. E- Ticarette Güven Damgası uygulaması ile ülkemizde e-ticaretin çok daha güvenli gerçekleşeceği ve buna bağlı sağlam ve hızlı büyüyeceği yeni bir dönem işaret edilmektedir. Tebliğde belirlenen standartlara sahip e-ticaret siteleri, başvurular alınmaya başlandığında TOBB’a başvurarak, güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını belgeleyebilecek ve bu sayede bir taraftan gerek prestij ve marka değerine katkı sağlarken, diğer taraftan uluslararası kriterlerde güvenli bir site olduklarını tek bir damga ile kanıtlayabileceklerdir. Gittikçe teknolojik ilerlemelerle küçülen ama ticaret hacmi de bir o kadar büyüyerek globalleşen dünyada bu kaçınılmaz süreç tüketici farkındalığını da besleyecek ve Güven Damgası önümüzdeki dönemlerde aranılan bir iz haline gelecektir.”  

Garantör’den Güven Damgası danışmanlığı 

Çok yakında başlayacak “e-ticarette Güven Damgası” uygulamasına yönelik uyum projesinin hazırlıklarını da tamamladıklarını belirten Diler, “Hali hazırda Ticaret Bakanlığı tarafından Güven Damgası Sağlayıcı yetkisi verilen TOBB ise son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Garantör Danışmanlık olarak bu aşamada Güven Damgası alabilmek için şirketlere yürütecekleri bu süreçte de danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Garantör ekibi, Güven Damgası ile ilgili ülkemizde hukuki alanlardaki çalışmalarda ve süreçlerde uzun yıllardır yer alıyor. Bunun yanı sıra gerek yurt dışı araştırmalar ve gerekse Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçlerin incelenmesi hakkındaki özel çalışmalarımızın, Güven Damgası almak adına sürecin yönetilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” 

Şirketlere KVKK’ya uyum desteği  

Gamze Diler’in yönetici ortaklığını yürüttüğü Bacchus Ajans, şirketlerin kurumsal iletişim, reklam ve pazarlama faaliyetlerini yönetiyor. Ayrıca Bacchus Akademi altında 30’u aşkın eğitimci kadrosuyla kurumsal gelişim, kişisel gelişim, mesleki eğitimleri veriyor. Danışmanlık faaliyetleri ise “Garantör Danışmanlık” içerisinde yürüttüklerini aktaran Diler, “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun Uyum Projesi” nin bunlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Öncelikle kurumun veri işleme alışkanlıklarının mevzuatla ne kadar uyumlu olduğunu, teknik süreçlerin yasal düzenlemeleri karşılayıp karşılamadığına bakıyoruz. Nelerin kişisel veri olduğunun altını iyice çizerek, personele bununla ilgili eğitimler veriyoruz. Kurumdaki kişisel verilerin neler olduğuna yönelik bir envanter ve veri akış şeması çıkarıyoruz. Kurum içinde bir Kişisel Veri Koruma Komitesi oluşturup tüm proje faaliyetlerini bu komite ile birlikte sürdürüyoruz. Esas sözleşme başta olmak üzere kurumdaki tüm sözleşmeleri kontrol ediyor, gerekli düzenlemeleri, maddeleri ekliyoruz. Tüm departmanlarla bire bir görüşmeler yapıyor ve veriler nasıl tutuluyor, nerede nasıl saklanıyor, nasıl siliniyor, kimlerle paylaşılıyor, hangi ülkelere aktarım gerçekleştiriliyor diye bakıp, kanuna uyumlu hale gelecek şekilde yeniden tanımlıyoruz. Bu arada risk analizleri, iç yönerge hazırlıkları, yönetici sorumlulukları, yetki devirleri, sorumluluk sınırlandırmaları, veri politikası belirlenmesi, denetim ve uyum planları, raporlama ve sürekli eğitimlerle 3 aydan 1 yıla uzanan uyum proje çalışmasını tamamlıyoruz. Faaliyetlerinin kontrolünü bizle devam ettirmek isteyen kurumlara ise proje sonunda sürekli danışmanlık hizmeti de sunuyoruz.”