TSB’den işverenlere Otomatik Katılım hatırlatması

Otomatik katılım kapsamında olup da çalışanlarını sisteme dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2018 itibarıyla 10-49 arasında çalışan sayısı olan işyerlerinin otomatik katılım uygulamasıyla bireysel emeklilik sistemine girmeleri gerektiğini, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğunu, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, işverenlerin cezai müeyyideyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

1 Ocak 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1000 ve üzeri; 250 – 999; 100 – 249; 50 – 99 çalışanı olan işyerleri belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiler. Kademeli geçişte en son Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri dahil edilmeye başlandı.

Sisteme dahil olmak için işverenlerin emeklilik şirketlerine başvurmaları gerekiyor

Özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemine dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunuyor. Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. Prosedür konusunda son derecede deneyimli olan emeklilik şirketleri, işverenlere her türlü kolaylığı sağlayan altyapıyı hazırlamış durumdalar. Henüz sisteme dahil olmayan işverenler bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabilir.

İşverenler kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ ya yaptıkları bildirimdeki çalışan sayısına göre tespit edebilirler

TSB’nin açıklamasına göre, özellikle 10 – 49 arasında çalışanı olan işyerleri segmentinde otomatik katılıma ilişkin farkındalık oldukça düşük. Çoğu işveren ve çalışan sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında değil. İşverenler kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ya yaptıkları bildirimde bulundukları çalışan sayısına göre tespit edebiliyorlar. Gerek çalışanlarının hak kaybına yıl açmamak, gerek mevzuata göre parasal müeyyideleri olduğundan, işverenlerin duyarlı olmaları önem taşıyor.

İşverenlere cezai yükümlülükler söz konusu

Yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetimi yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendiriliyor. İşverenlerin bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdederek çalışanlarını sisteme dahil etmeleri, katkı payını doğru bir şekilde çalışanın maaşından keserek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırmaları gerekiyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu.