Türkiye, geç ödemeden en çok etkilenen ülke

Ticari alacak sigortası şirketi Atradius’un hazırladığı ve Türkiye’deki ödeme alışkanlıklarını Doğu Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak inceleyen “Ödeme Davranışları Barometresi-Eylül 2018” raporuna göre; Türkiye, 2018’de Doğu Avrupa ülkeleri arasında gecikmiş ödemelerden en çok etkilenen ülke oldu ve ortalama ödeme süresi 2017 yılındaki 84 günden, 2018’de 91 güne çıktı. Söz konusu rakam, araştırma kapsamındaki 7 Doğu Avrupa ülkesinde (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye) ise ortalama 55 gün oldu. Yurtiçi ödeme gecikmelerinin ana nedeni yüzde 67.2’lik oranla fonlama yetersizliği olarak gösterilirken, ikinci neden olarak ise yüzde 32.2’lik oranla alıcıların faturaları geç ödeyerek bir tür finansman enstrümanı haline getirmesi öne çıktı. Araştırmada, 2018’in Türkiye için vade ertelemelerinin sıklaştığı ve ödeme gecikmelerinde artışların yaşandığı bir yıl olduğunun altı çizildi. Türkiye, Doğu Avrupa ülkeleri arasında yüzde 31.6 oranla tahsilat gecikmelerinin gelir kaybına yol açtığını bildiren katılımcı oranının en yüksek olduğu ülke oldu.

En kısa vade ile çalışılan sektör kimya

Araştırmaya göre Türkiye’deki tedarikçiler en yavaş ödeme yapan müşterilerinin, dayanıklı tüketim malları ve inşaat sektöründeki müşterileri olduğunu belirtirken; vadeden sonra ortalama 37 ile 42 gün içerisinde ödeme yaptıklarını kaydetti. Gelecek dönemler için ise dayanıklı tüketim malları sektöründeki katılımcıların yüzde 34’ü ve inşaat sektöründeki katılımcıların yüzde 30’u ticari müşterilerinin ödeme davranışlarında bozulma bekliyor. Rapora göre, Türkiye’de en uzun süreli ortalama vade ile çalışılan sektörler kağıt ve taşımacılık olurken, en kısa vade ile çalışılan sektör olarak ise kimyasal maddeler öne çıktı.

“Ödeme Davranışları Barometresi-Eylül 2018” raporuna göre 2018 yılında, Türkiye B2B müşterilerinin geç ödemelerini bildiren en yüksek yüzdeli ülke oldu. (% 91,7). Doğu Avrupa’daki benzerleri gibi, geç ödeme sıklığı, yabancı B2B müşterilere kıyasla, yerli B2B müşterilerinde çok daha yüksek.(% 94.4’e karşılık % 88,9).

Rapora ulaşmak için:

https://atradius.com.tr/reports/payment-practices-barometer-turkey-2018.html