Mimar ve mühendisler sorumluluk sigortasını ihmal etmemeli

VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, Türkiye ekonomisinde önder ve büyüme rakamlarında önemli bir paya sahip olan inşaat sektörü ve inşaata bağlı çeşitli yan sektörlerde birçok mimar ve mühendisin görev aldığını, bu kişilerin yaptıkları işlerde ciddi sorumlukların altına girdiklerini hatırlatarak, “Bu meslek gruplarının üçüncü kişilere yönelik ciddi sorumlulukları bulunuyor ve bu sorumlulukların mutlaka sigorta güvencesine alınması gerekiyor” dedi.

Söz konusu projelerin tasarım aşamasından başlayarak inşaatların bitimini müteakip devredilmesine dek geçen süreçte birçok mimar ve mühendisin görev aldığına ve bu kişilerin ciddi sorumlukları olduğuna işaret eden Stahl, bu meslek gruplarında çalışan kişilerin üstlendikleri sorumlulukların sanıldığından daha fazla olabildiğine dikkat çekti. Maximilian Stahl, “Mimar ve mühendisler, üstlendikleri projeler ile ilgili beklenmedik bir anda beklenmedik bir tazminat talebiyle karşılaşabilirler. Mesleki sorumluluk sigortası ise bu ve bunun gibi ani ve beklenmedik durumları güvence altına alan önemli bir sigorta ürünüdür ” şeklinde konuştu.

İnşaat bağlantılı sorumluluk sigortalarına çok önem veriyoruz

VHV Reasürans’ın, alt yapı inşaatlarından enerji santrallerine, irili ufaklı tüm üst yapı inşaatlarından tüm montaj risklerine kadar geniş bir yelpazede mühendislik risklerinin kabulünü yaptığını söyleyen Stahl, “Mimarlar ve mühendisler için mesleki sorumluluk sigortası gibi inşaat bağlantılı sorumluluk sigortaları da oldukça önem verdiğimiz bir üründür. VHV Reasürans olarak yaklaşık bir yıllık süre zarfında bu üründe önemli bir teminat tutarına ulaştık” dedi.

 Stahl, mimar ve mühendislerin mesleki faaliyetlerini icra ederken yaptıkları kusurlu işlere işaret ederek, “İhmal, unutma ve her türlü hata sonucu görev aksatma, istem dışı yanlış beyanda bulunma ve gizliliği ihlal gibi sebeplerden ötürü sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri sigorta kapsamında değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sigortanın mimar ve mühendisler için vazgeçilmez bir öncelik olması gerektiğinin altını çizen Stahl, isteğe bağlı yapılan sigorta ile mimar ve mühendislerin görevini gerektiği gibi yapmamasından, müşterilerine karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya kusurlu davranışları yüzünden müşterilerinin uğradığı zararlar ile bu sebeplerden ötürü ödemek zorunda kalacakları tazminatları da güvence altına aldıklarını belirtti.

Söz konusu meslek gruplarına özel bir ürünümüz var

 Bu ürün ile proje bazlı poliçe yapılacağı gibi mimar ve mühendislerin bir yıl içindeki tüm proje ve işlerine teminat sağlayan, referans niteliği taşıyacak yıllık poliçeler de düzenlenebildiğini hatırlatan Stahl, VHV Grubu’nun Almanya’daki merkeziyle eşgüdüm içinde, mimar ve mühendisler için mesleki sorumluluk alanında sahip olunan tüm uluslararası tecrübeden yararlanılarak hazırlanan, Türkiye pazarına özgü bir ürün sunduklarını da belirtti.

Stahl, “Belge kaybı, yeniden tasarım masrafları ve mahkeme katılım masrafları gibi unsurlar yanında hakaret sebebiyle doğan talepler ve manevi tazminat talepleri de teminata eklenebiliyor” diye konuştu.

Mesleki sorumluluk sigortaları geniş bir içeriğe sahip

Mesleki sorumluluk sigortalarına ilginin hızla arttığını belirten Maximilian Stahl, toplumda tüketici bilincinin gelişmesinin, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artmasının, devletin kamu yararını ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteğinin mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi. Stahl, mimar ve mühendisler için mesleki sorumluluk sigortasının ihale teknik şartnamelerinde zorunlu tutulmasının söz konusu sosyal faydayı artırması yanında bu ürüne yönelik bilincin gelişmesine ve ürünün tabana yayılmasına önemli katkılar sağlayabileceğini de ekledi. Maximilain Stahl, mesleki sorumluluk sigortasının, meslek sahibi kişilerin mesleki faaliyetlerini icra ederken hatalı, ihmalkar, eksik veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara ve savunma giderlerine karşı güvence sağlayan bir sigorta olduğunun altını çizdi. Stahl, mesleki sorumluluk sigortalarının geniş bir içeriğe sahip olduğunu da hatırlatarak muhtelif meslek grupları için tasarlanmış değişik ürünler içerisinde VHV Reasürans’ın uzmanlık alanı olan mimar ve mühendisler özelindeki risklere odaklandığını belirtti.

Sektörde kısa sürede önemli bir yer edindik

Sektörde kısa sürede önemli bir yer edinme başarısını gösterdiklerini vurgulayan Maximilian Stahl, “Niş bir alanda gelişme ve tüm rakiplerimize saygılı olma yaklaşımıyla hızla büyüyen şirketimiz, sektörde önemli bir yer edindi. İş ortaklarımız, iş yapış tarzımızdaki açıklığa ve dürüstlüğe değer veriyor. Bugün, sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren hemen hemen tüm sigorta şirketleri ve brokerler ile yakın çalışmalar yürütmekteyiz. Bu sayede, tüm sektörün endüstriyel, ticari ve proje risklerine reasürans desteği sağlıyoruz” diye konuştu.