Zurich, küresel siber güvenlik merkezine katıldı

Zurich Insurance Group Ltd., siber güvenlik sorunları üzerinde işbirliği yapmak için hükümetlere, işletmelere, uzmanlara ve yasa uygulayıcı kurumlara yönelik küresel platformu kurmayı amaçlayan Cenevre merkezli Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Siber Güvenlik Merkezi’nin ortağı olacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun yöneticileri tarafından yapılan bir ankete göre, Zurich ile yapılan ortak çalışmaya göre, geçen yıl 8’inci sırada olan iş dünyasındaki küresel riskler sıralamasında siber saldırı riski 5. sıraya yükseldi. Siber saldırı, 19 ülkede küresel GSYİH’nın yüzde 50’sini oluşturan en yüksek risk olarak adlandırıldı.

Zurich Insurance Group Genel Operasyon Direktörü Kristof Terryn, “İnternet geliştikçe, siber saldırıların giderek daha sık ve sofistike hale geldiği ve işletmelerin maliyetinin önümüzdeki beş yıl içinde 8 trilyon ABD doları olması bekleniyor. Her gün müşterilerimizi ve kendimizi siber risklerden korumamız gerekiyor. Hükümetler, özel sektör ve sivil toplum, dijital dünyaya olan güveni güçlendirmek ve siber uzayın kırılgan bütünlüğünü ve güvenilirliğini korumak için birlikte çalışmalıdır.” dedi.