Konferans: KardiyoOnkolojide Yenilikler

Özel sağlık sigortacılığını da ilgilendiren hastalıkların başında gelen kanserle ilgili gelişmelerin ele alınacağı kapsamlı bir toplantı 21-22 Aralık’ta Edirne’de düzenlenecek. “KardiyoOnkolojide Yenilikler” başlığıyla Trakya Ünivesitesi Balkan Kongre Merkezinde tertiplenecek konferansın amacı, “kanser ve tedavisinin kardiyovasküler yan etkileri konusunda farkındalık yaratmak, kardiyoloji, hematoloji ve onkoloji klinikleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve tedavide ortaya çıkacak yan etkileri yönetmede kullanılacak kılavuzları oluşturmak olarak” tanımlandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Onkolojide kullanılan modern tedavi yöntemleri kanser kaynaklı ölüm oranlarını büyük ölçüde azaltmış, beklenen yaşam sürelerini önemli ölçüde arttırmıştır. Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar, kanser tedavisi ile ortaya çıkan (erken müdahale edildiğinde birçoğu önemli ölçüde önlenebilen) kardiyovasküler yan etkilerin, bu hastalarda kısa, orta ve uzun dönemde yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca; yeterli risk analizi yapılmadan ya da koruyucu önlemler alınmadan başlandığında, hayati önem taşıyan bu tedavilerin sol ventrikül disfonksiyonu ve aritmiler gibi yan etkiler nedeniyle kesintiye uğraması veya tamamlanamaması da söz konusudur. Radyoterapi, kemoterapi ve immunoterapiye bağlı olarak akut, erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilen kardiyotoksisite tanısı ayrı ve karmaşık bir algoritma, detaylı klinik bilgi, multidisipliner işbirliği, modern laboratuvar yöntemleri, görüntüleme desteği ve sık aralıklarla takip gerektirmektedir. Maalesef, son yıllarda kısa aralıklarla yayınlanan uluslararası kılavuzlar bile mortalite ve morbidite üzerinde önemli bir paya sahip olan bu sorunun öngörüsü, tanısı, kontrol aralıkları ve tedavisi için kalıcı bir çözüm getirememiştir.

Bu toplantının amacı; kanser ve tedavisinin kardiyovasküler yan etkileri konusunda farkındalık yaratmak, kullanılacak temel kavramları içeren ortak bir dil ile kardiyoloji, hematoloji ve onkoloji klinikleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek, bu hastaların takip ve tedavisinde ortaya çıkacak yan etkileri yönetmede kullanılacak kılavuzları oluşturmaya çalışmaktır.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde 21 – 22 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek, aynı zamanda Tıp Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Programı’nın da bir parçası olan KardiyoOnkolojide Yenilikler Toplantısı, ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen tek multidisipliner toplantıdır. Toplantı konu ile ilgilenen ve dileyen tüm hekimlere açıktır.”