Nitelikli insan kaynağı olmadan yapay zekâya giden yol kapalı kalacak

Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, sigorta sektörünün de finans sektörü gibi, ağırlıklı olarak veriye dayandığını ve yapay zekânın şirketler ve sigortalılar arasındaki ilişkinin pek çok alanına müdahale edebileceğini söyledi.

Yapay zekânın önemli ilk uygulama alanının, görüntülerin tanınması olduğunu söyleyen Tayar, “Hasar yönetiminde,  örneğin sigortalılar tarafından farklı hasar ihbarlarında benzer fotoğrafların gönderilmesi gibi, özellikle suistimal tespitine ilişkin somut uygulamalarda ortaya çıkmıştır. Risk kabulde havadan görüntüleme, sigortalı binalar ve tesislerin durumunun daha ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlamaktadır” dedi.

Tayar, ikinci bir uygulama alanının da standart riskler için hasar yönetimi veya risk kabul operasyonları gibi İç Süreçlerin Otomasyonu (RPA – Robotik Süreç Otomasyonu) olduğunu söyledi. Tayar, “Otomasyonun ilk örnekleri, yapay zekânın ekiplere katma değeri olan işlere daha fazla vakit ayırma fırsatı tanıdığını açıkça göstermektedir.

Müşteri ilişkilerinde, örneğin chatbot aracılığı ile dilin yapay zekâ tarafından işlenmesi, çağrı merkezlerinde müşteri hizmetlerinin otomasyonunu mümkün kılmakla birlikte henüz oldukça sınırlıdır” şeklinde konuştu.

Hedef, iş verimliliğini arttırmak

Tayar, pazarlama ve satış sürecinde, algoritmaların müşterileri hedefleme, özelliklerine göre ihtiyaçlarını analiz etme ve onlara uygun ürünler sunma konusunda da yardımcı olacağını belirterek, “Hedef, iş verimliliğini arttırmaktır” dedi.

Yapay zekânın kapsamının oldukça geniş olduğunun altını çizen Tayar, “Bağlı Nesneler ve Telematiği de içermektedir. Sürücüsüz araçlar da bunun bir parçası olmakla birlikte, sigortacıların faaliyetlerini kolaylaştıracaklarını söylemek için henüz erkendir. Yine de her hâlükârda sigorta üzerinde önemli etkileri olacağı aşikârdır” diye konuştu.

Yapay zekâdan etkilenen pek çok alanda deneysel aşamada olunduğunu ifade eden Tayar, mevcut organizasyonlarımızda uygulanmada birçok zorlukla karşılaşılabileceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Potansiyel büyük olduğundan öncelikleri yönetmemiz gerekmektedir. Bunun için, bana göre uygulamalar genelleştirilmeden önce 4 aşamalı olarak ilerlenmelidir; yapay zekâ teknolojilerinin anlaşılması, şirketimizdeki ihtiyaçların anlaşılması, mevcut verilerle kalitelerinin tespit edilmesi, hızlı bir şekilde uygulanması.

Bütün bunların yapılması mevcut yapılarımızda ve süreçlerimizde kolay olmayıp, ayrıca veri bilimciler ve geliştiriciler gibi yetkinlik ve uzman bulma problemi de mevcuttur.

Bana göre şu oldukça net: İlerleyeceğimizden emin olmak için yapay zekâyı bir amaç olarak değil, şirketin stratejik projelerini destekleyici bir araç olarak görmeliyiz.”

İnsan müdahalesine her zaman ihtiyaç olacak

Yapay zekâ ve insan arasında uyumdan çok tamamlayıcılıktan söz edilebileceğini de belirten Tayar, “Makineler insanlardan daha iyi değildir; insanların yerini alamazlar.

Yapay zekânın daima insan müdahalesine ihtiyacı vardır. Yapay zekâ ve insan aynı yetkinliklere sahip olmayıp birbirlerini tamamlar niteliktedirler” dedi.

Bir yapay zekâ projesinin içeriden ve dışarıdan gelen kapsamlı bir mesleki deneyim sağladığını da vurgulayan Tayar, “Sigortada ana faaliyet yetkinlikleri önemlidir; bilgi işlem bu yetkinlikleri tamamlayıcı rol oynar. Yapay zekâ motorlarının ayarları yeni yetkinlikler gerektirmektedir; burada bazen veri bilimciler her rolü oynamaktadırlar. En zor olan ise, iyi geliştiricileri işe alıp yetenekli çalışanları tespit etmek ve tutmaktır. Bu nitelikli kaynaklar olmadan yapay zekâya giden yol kapalı kalacaktır” diye konuştu.

Groupama’nın yapay zekâ uygulamaları

Frederique Guegan Tayar, son olarak Groupama’da yapay zekânın grup seviyesinde dikkate alındığını belirterek şunları söyledi: “Grubun çeşitli bağlı ortaklıklarında farklı yapay zekâ projeleri yerel olarak uygulamaya alınmıştır. Yaklaşım, POCAIMON adı verilen iç yapay zekâ yarışmamızla geliştirilmiştir. Bu yarışmada 12 proje, aralarında Groupama Sigorta’nın da bulunduğu 12 şirket tarafından paylaşılmıştır.

Groupama Grubunda yapay zakânın en somut kullanıldığı alanlar suistimalle mücadele, hasar ihbar sürecinde robotik süreç otomasyonu ve bazı teknik departmanlarda gelen maillerin yönetilmesidir. Groupama Fransa’daki en büyük tarım sigortacısı olup, risk değerlendirme ve risk önlemede dronlardan yararlanmaktadır. İnternete bağlı araçlar (connected cars) da bizim için önemli bir araştırma sahasıdır; Groupama Sigorta’da 2015 yılından bu yana kullanılan Kaskopilot uygulamamız buna örnek teşkil etmektedir.