“Tehlikeli Maddeler ZSS” talimat ve tarifesinde düzeltme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortaları”na ilişkin tarife ve talimatta değişiklik yapılmasına dair tarife ve talimat ile ilgili düzeltme yayımladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB)nin internet sitesinde yayınlanan düzeltme metninde, söz konusu tarife ilgili tabloda bazı rakamlarda düzeltme yapıldığının altı çizildi.

Resmi Gazete’nin 5 Ocak 2019 tarihli sayısında yayımlanan düzeltme metni şöyle:

“21/12/2018 tarihli ve 30632 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatın ekinde yer alan “Tablo 3, Tablo 5, Tablo 7 ve Tablo 9’un 1 nolu maddesinin (“1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı/kullanım tutarı (*):”) e satırına (“e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar”) ait “A-Maddi” teminat tutarları 900 yazılmış olup; sırasıyla 2.310.000 (Tablo 3), 2.460.000 (Tablo 5), 2.580.000 (Tablo 7) ve 2.700.000 (Tablo 9)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.”