Bereket Sigorta’dan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”

Bereket Sigorta, alacaklarını tahsil etmekte güçlük yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin tahsilatlarını güvence altına alan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nı ürün gamına ekledi.

Türkiye’de KOBİ’ler toplam işletmelerin %99’unu ve toplam mal ve hizmet satın alımının %65’ini oluşturuyor.  Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından yıllık net satış hasılatı 3 Milyon TL’den az olan “mikro” işletmeler ile yıllık net satış hasılatı 25 Milyon TL’den az olan “küçük” işletmelerin (sadece yurtiçi satışlarından doğan vadeli alacakları kapsamında) yararlanabileceğini belirten Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör,  “KOBİ’lere yönelik devlet destekli alacak sigortasından potansiyel olarak 3 Milyon’un üzerinde KOBİ yararlanabilecektir” dedi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve satışa sunulduğunu ileten Güngör, “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ statüsündeki işletmelerin;

  • Alacak tahsilatı güvence altına alınarak ve tahsilat riski minimize edilerek finansal yapısı güçlenecek,
  • Mali yapısı güçlenerek ve alacak takibi sağlanarak, işletmelerin bankalar ve finans kuruluşlar nezdindeki kredibilitesi yükselecek ve kredi kullanım imkanları artacak,
  • Bankalar ve finans kuruluşları için ekstra bir teminat niteliğinde yaptırılacak olan alacak sigortası ile işletmeler kredi faiz oranlarıyla ilgili pazarlık imkanı bulacaklar,
  • Alacakların tahsiliyle ilgili yasal takip sürecinin yönetimi yerine, asıl faaliyetlerine odaklanmalarına imkan sağlanacak.

KOBİ’lerin  içerisinde bulunduğu zor rekabet ortamında Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının KOBİ’ler için önemli bir imkan olacağını belirten Mahmut Güngör “KOBİ’lerin faaliyet sürekliliğinin sağlanması için çok önemli bir ürün olan Alacak Sigortasının, sigorta şirketleri, bankalar ve kredi kuruluşları tarafından faydalarının anlatılması gerektiğini ve ürünün sektörü büyüteceğini, ürüne olan ilginin 2020 sonu itibariyle daha da artacağını” belirtmiştir.