Trafik sigortasında azami prim uygulaması 2020’de de sürecek

2020 yılında uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınladı. Genelgeye göre zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında da uygulanmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda,

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Sigortacılık Genel Müdürlüğü) 29/11/2019 2020 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2019/11) 1. Bakanlık Makamından alınan 28/11/2019 tarihli ve 524653 sayılı Onay çerçevesinde, 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının; 10.04.2017 tarihli ve 10271 sayılı Onay çerçevesinde, 10.04.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge ve 24.08.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Genelge ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devam etmesine karar verilmiştir. Bu Genelge 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer” denildi.

24.08.2017 tarihli ve 2017/6 sayılı Genelge’de ise söz konusu sigorta türünde sigorta şirketleri her bir araç türü bazında 4.basamak için belirlenen azami prim tutarlarını aylık %1.5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak artırılma kararı alınmıştı.