Fiili ekspertiz geçici süreyle durduruldu

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, COVID-19 Salgını nedeniyle olası risklerin önlenmesi, halk sağlığının korunması, sigorta eksperleri ile sigortalıların güvenliklerinin sağlanması amacıyla salgın sona erinceye kadar geçici süre ile fiili ekspertiz yapılmamasına, hasar tespit işleminin elektronik ortamda doküman, ses, görüntü ve video transferi yöntemiyle yapılması kararı alındığını duyurdu.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Meslektaşım, İcra Komitemizce, COVID-19 Salgını nedeniyle olası risklerin önlenmesi, halk sağlığının korunması, sigorta eksperleri ile sigortalıların güvenliklerinin sağlanması amacıyla söz konusu salgın sona erinceye kadar geçici süre ile, kamu güvenliğini ilgilendiren veya suistimal şüphesi bulanan ya da niteliği itibariyle mutlak suretle fiziki ekspertiz gerektiren hasarlar haricindeki dosyalarda, fiili ekspertiz yapılmamasına, hasar tespit işleminin elektronik ortamda doküman, ses, görüntü ve video transferi yöntemiyle yapılmasına, fiili ekspertiz yapılmaması halinde keyfiyetin ekspertiz raporunda belirtilmesine, yukarıda belirtilen hallerde yapılacak fiili ekspertizlerde ise, eldiven, maske, tulum vb. güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu kapsamda, elektronik ortamda, işin mahiyetine göre istenilen tüm program/yazılımın kullanılması mümkündür. Bilgilerinizi ve söz konusu Karara riayet edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.”