Devlet destekli alacak sigortasına reasürans desteği

KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmı oluşturan pay için ise yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020 – 1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerini kapsıyor.

Söz konusu sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan,ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı; sistemin işletilmesi içingörevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 100 ve üzeri reasürans desteği taahhüt edildi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Resmi Gazete’de yayınşanan karar, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bugün itibariyle yürürlüğe girdi.