Covid-19 tedavisi “acil hal” kapsamına alındı

Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğle koronavirüse yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Bugün tarihli Resmi Gazete’de konuyla ilgili bir tebliğ yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı.

Tebliğde acil hal tanımı şöyle yapıldı:  “Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

Tebliğde bir diğer verilen açıklamada pandeminin tedavisine yönelik oldu. Tebliğe “plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “immün plazma tedarik ve uygulama,” ibaresi eklendi. Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı tarafından yönetileceği de belirtildi.

Tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.