Sigorta sektörü durgunluğun üstesinden gelmeye hazır

Swiss Re Institute’un raporuna göre, sigorta endüstrisi COVID-19 kaynaklı küresel durgunluğun üstesinden gelmeye hazırlanıyor.

Swiss Re Institute, resesyonun (1930’lardan bu yana görülen en keskin ekonomik daralma) bu yıl, özellikle hayat ürünleri için sigorta talebinde bir düşüşe yol açacağını tahmin etti. Global primlerin hayat sigortası için % 6, hayat dışı teminatlar için % 0,1 oranında daralması bekleniyor. Ancak enstitüye göre, toplam prim hacimlerinin 2021 yılında kriz öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor. Hayat dışı prim hacimlerinin kriz öncesi seviyelerinin üzerine çıkması beklenirken, hayat hacimlerinin altında kalması bekleniyor. Rapora göre, Çin liderliğindeki gelişmekte olan ekonomilerin geri dönüşünü yönlendirmesi öngörülüyor.