Eda Gülbahar: Uzaktan Çalışma Verimsiz Mi?

 

Dünyada tüm sektörleri derinden etkileyen ve ne zaman sonlanacağı henüz net olmamakla birlikte 2 yıllık bir süreçten bahsedilen pandemi krizi şirketleri özellikle esneklik, uyum ve rakiplere oranla avantaj sağlayan en önemli konuların başında gelen hız konusunda yeni kararlar almaya ve mevcut uygulama örneklerini yeniden değerlendirmeye sevk etti.

Konuyu insan kaynakları özelinde değerlendirecek olursak, büyük şirketler için yıllar öncesinden yapılan teknolojik yatırımlar meyvesini fazlasıyla verdi diyebiliriz ancak bu sayımızda özellikle orta ve küçük ölçekli KOBİ’ler için durumu ele almak istiyorum. Teknoloji yatırımları bu şirketler için geride bıraktığımız yıl içinde hayal bile olamıyor ve 5 yıllık planlar içinde son sıralarda yer alıyordu. Alternatif çalışma yöntemlerini denemek bile zaman kaybı olarak görülüyor, belki de farkında olunmadan hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek ve düşük verim-yönetim zaafı gibi endişeler barındırıyordu.

Belki de bu dönemin tek olumlu yanı şirketleri alternatif yöntemler ve teknolojik yatırımları deneyimleme fırsatı sağlamış olmasıdır.

Pandemi döneminde her yer ofis!

Orta ölçekli şirketler de artık deneyimlediler ki internetin olduğu her yer artık ofise dönüşebiliyor. Globalleşme sürecinin ve teknolojik gelişmelerin ışığında artık yönetim anlayışları tersine mentorluk, şeffaf, katılımcı, çalışan odaklı bir hal alırken, çalışma ortamlarının hâlâ ofise – mekana bağımlı kalması da imkansızdı. Yeni kuşakların şirketlerden beklentilerinin de önümüzdeki yıllarda daha baskın bir seçim unsuru olacağı iş hayatında zorunluluklarla başlasa da bir şekilde mekandan bağımsız çalışma hayatının deneyimlenmesinin yapılan araştırmaya* göre çalışan memnuniyetini yükselttiği gözlemlenmekte. Evden çalışma konusuna, pandemi döneminde okulların kapanması  nedeniyle “çocuklu annelerin evden çalışmaya çalışma” konusunda gösterdikleri üstün başarıyı ayrı bir yazımızda daha detaylı inceleyeceğimi belirterek şimdilik çalışan annelere büyük bir alkış gönderip burada kapatıyorum.

Yukarıda bahsettiğim söz konusu araştırmada yer alan farklı sorulara verilen yanıtlar da şöyle;

– Evde çalışmaktan ne derece memnunsunuz? Yüzde 77 gayet memnun görünüyor.

– Evden çalışma konusunda memnun olmayanların da adaptaston ve kontastrasyon sorunu nedeniyle olumsuz yanıt verdiği görülmüş.

– Çalışma alanının rahatlığı sorusuna, 585 katılımcının yüzde 81’i olumlu yanıt vermiş.

– Evde çalışırken kendinizi daha üretken buluyor musunuz? Yüzde 73 kendini daha üretken bulmuş.

– Evde, ofisteki kadar verimli çalışamadığını söyleyenlerin yüzde 52’sinin ekip arkadaşlarıyla çalışmayı, evde tek başına çalışmaya tercih ettiği ölçümlenmiş.

– Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 51’i uzaktan çalışmaktan mutlu, özel hayat ve iş hayatını dengelediklerini düşünüyor. Yüzde 49’u ise bu dengeyi kurmakta zorlanıyor.

– Çalışanların yüzde 69’u uzaktan çalışmada verimli çalışmayı önemsemiş.

– Çalışanların yüzde 94’ünün ailesi, evde çalışma sisteminden çok memnun olduğunu belirtmiş.

– Çalışanların yüzde 93’ü uzaktan çalışma sürecinde yönetici ve ekip arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamadığını belirtmiş.

– “Salgın geçtikten sonra çalışmayı evden sürdürmeniz sosyalleşmenize engel olur mu?” sorusuna yüzde 51 oranında katılımcı “hayır” demiş.

Araştırma, yöneticilerin de uzaktan çalışmaktan memnun olduğunu gösteriyor;

– Evde çalışmayı değerlendiren yöneticilerin yüzde 78’i, çalışanların evde çalışma performansından memnun olduğunu belirtmiş.

– Uzaktan çalışmayı olumsuz değerlendiren toplam yöneticilerin yüzde 22’si bu durumu; kendisine bağlı ekiplerin işe adapte olamama sorunu yaşadıklarını, fiziksel çalışma koşullarının evde pek uygun olmadığını ve çalışanların bu durumu suiistimal edebildiğini belirtmiş.

Tüm okuyucularımıza teşekkür ediyor, sağlıklı ve uzaktan-ofisten fark etmeksizin verimli bir ay diliyorum.

*Areda; Evden Çalışan İç Paydaş-Motivasyon Ölçüm Araştırması

Eda GÜLBAHAR

Yönetici Ortak, BABUDA İNSAN KAYNAKLARI  EĞİTİM  DANIŞMANLIK

[email protected]