KASİDER manifestosunu yayınladı

KADIN Sigortacılar Derneği (KASİDER) manifestosunu yayınladı.

Manifesto şöyle:

“Bir birey olarak, kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğuna inanıyor ve her ortamda ve her türlü şart altında aşağıdaki ilke ve prensipleri savunacağıma söz veriyorum;

Tanık olduğum, haberdar olduğum her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı hak ve adalet ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğim ve bunu sonlandırma kararlılığında olacağım.

Kadınlara potansiyellerini keşfetme, özsaygılarını ve özgüvenlerini geliştirme konusunda destek olmak için elimden geleni yapacağım.

İş hayatında kadına karşı kullanılan her türlü “sen yapamazsın” mazeretinde tüm kadınları “yapabilirsin” diyerek yüreklendireceğim.

Koşullardan ve haksızlıklardan dolayı eğitim, meslek, sosyal ortamlar ve karar alma alanlarında kendisini yeterince ifade edemeyen kadınların yanında olacağım.

Terfi ve kişisel gelişim gibi alanlarda dezavantajlı konuma düşürülmüş, haksızlığa uğramış kadınların önlerine çıkan engellerin kaldırılması için gerekli değişim ve dönüşüm çabalarına her zaman destek vereceğim.

Sektörde kadının güçlenmesi için yapılacak eğitim, rehberlik, mentörlük gibi destek çalışmalarında elimden geldiğince yer alacağım.

Her zaman yapıcı, dürüst, ilkeli olup kutuplaşmalardan ve fanatizmden uzak olmaya çalışacağım.

Sevgilerimle

KASIDER GÖNÜLLÜ DESTEKÇİSİ