Gelecek on yılda finans sektöründe dijitalleşme %90’a yaklaşacak

Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA ile EY’nin hazırladığı rapora göre yeni çalışma biçimleri, dijitalleşme yolundaki ilerleyişi hızlandıracak ve öğrenmeye açık, yenilenmiş bir hedef ile beslenen bir kariyer yolculuğu sunacak.

ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) ve EY (Ernst & Young)’nin 2020’nin Nisan ve Mayıs ayları arasında 4.281 katılımcıyı ve 55 görüşmeyi kapsayan özel bir rapor hazırladı.

Küresel araştırmaya dayanarak hazırlanan “Dijital Muhasebe ve Finans Profesyonelleri için Fark Yaratacak İşler” konulu rapora göre, muhasebe ve finans çalışanları işlerinin geleceği için dijital teknolojilerin daha fazla kullanarak sektörü dijitalleşme ile daha ileriye taşıyacaklar.

Ankete katılanlar, ‘Liderler’ olarak adlandırılan ve işyerinde teknolojinin kullanımı ve benimsenmesi de dâhil olmak üzere bir dizi kategoride yüksek puan alan katılımcı grubuyla karşılaştırıldı. Liderler, genelde pandemi sırasında hizmet modellerini adapte etme konusunda daha iyi performans gösteren kurumlarda çalışan kişilerdi ve yüzde 95’i çalıştıkları kurumların teknolojiyi kullanmaya iyi bir şekilde hazırlandığını belirtti. Bu yanıtı verenlerin küresel ortalaması ise yüzde 74 oldu.

Dijital benimsenme oranı yüzde 55 ile en yüksek sosyal medya ve mesajlaşmada

Rapor, genel olarak dijitali benimseme düzeyinin daha da artabileceğini gösteriyor. Küresel olarak, sosyal medya ve mesajlaşma gibi iletişim teknolojileri en yüksek benimsenme oranlarına (yüzde 55) sahip ve ardından yüzde 36 ile ‘yeni nesil’ bilgi işlem teknolojileri (örn. Bulut, Sunucusuz, Edge) ve yüzde 30 ile veri teknolojileri (örn. büyük veri, analitik, görselleştirme) geliyor.

Liderler ile diğer katılımcılar arasında benimsenme oranlarındaki en büyük fark, veri teknolojileri kategorisinde görülüyor. Katılımcılar, gelecek on yılda dijitale ve teknolojiye katılımın yüzde 90’a yaklaşmasını bekliyor.

Dijital konusunda bilgili, ama mesleki deneyimi az genç çalışanlar uzaktan çalışmayı zor buluyor

Rapor, şaşırtıcı olabilecek bir biçimde, dijital konusunda daha bilgili olması beklenen ama mesleki deneyimi az olan genç profesyonellerin, Kovid-19 nedeniyle uzaktan çalışmaya geçişinin deneyimli çalışanlardan daha zor bulduğunu tespit etti.

Bu durumun, yaşadıkları yerde uygun çalışma ortamının olmaması ya da çalışırken daha fazla yönlendirilme ihtiyacı duymaları gibi etkenlerden kaynaklandığı düşünülmekte.

Raporun yazarı Narayanan Vaidyanathan, şöyle söylüyor: “Hızla değişen ve otomatikleşen bir dünyada yeni zorluklar ortaya çıksa da, bu değişime katılma konusunda istekli olanları bekleyen birçok kazanım var.”

Dijital ortam, muhasebe ve finans çalışanlarına hedeften beslenen, yeni ve tatmin edici yöntemlere adapte olma potansiyeline sahip fark yaratacak iş deneyimleri edinmeleri konusunda önemli fırsatlar sunuyor.”

Yeni yetenekler önem kazanıyor

Teknolojinin bir sonucu olarak yetenek ihtiyacının önümüzdeki beş yıl içerisinde artması bekleniyor. Rapora göre bu yetenekler şöyle sıralanıyor:

  • Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme
  • Teknoloji becerileri (örn. uygulama geliştirme, kodlama ve BT danışmanlığı)
  • Liderlik, strateji ve vizyon
  • Ticari farkındalık ve işin değerlendirilmesi
  • İletişim, iş birliği ve ekip çalışması
  • Nicel, istatistiksel/veri bilimi ve analitik
  • Proje Yönetimi
  • Etik ve şüphecilik
  • Muhasebe ve finans ile ilgili teknik beceriler (örn. denetim, finansal raporlama, vergi)

Rapora göre Lider grubunu diğerlerinden ayıran iki büyük etken, kurumlarının boşlukları belirlemek için çalışanların yeteneklerinin haritasını çıkarmaları ve çalışanların işlerini tatmin edici bulup bulmadığını anlamaya çalışmalarıydı. Bunların her ikisi de, anlamlı iş deneyimleri yaratmak için önemli bileşenler.

ACCA İcra Başkanı Helen Brand şunları söyledi: “İş memnuniyeti, mutlu ve başarılı bir yaşamın temel yapı taşıdır. Dijital araçlar, muhasebe ve finans profesyonelleri için küresel salgının yol açtığı ekonomik zorluklardan daha kalıcı olacak fark yaratacak işler konusunda yeni olanaklar sunuyor.”

Dijital Muhasebe ve Finans Profesyonelleri için Fark Yaratacak İşler” raporunun tamamına linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/technology/Meaningful_Work_Digital_Professional.html