Prof. Dr. Selim Yazıcı, Lumnion Danışma Kurulu’nda

2000 yılından beri sigortacılık alanında akademik çalışmaları bulunan ve proje üreten Prof. Dr. Selim Yazıcı, 11 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla sigorta sektörü için analitik danışmanlık ve yapay zekâ tabanlı teknolojik çözümler üreten Lumnion’un  Danışma Kurulu’na katıldı. Prof. Yazıcı, Lumnion’un özellikle InsurTech alanında küresel bir oyuncu olarak gelişmesine yardımcı olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Yazıcı, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde görev yapan Prof. Yazıcı, lisans ve lisansüstü düzeylerde İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Proje Yönetimi, E-Öğrenme, Girişimcilik ve İş Sürekliliği Yönetimi gibi dersler vermektedir.

2000’li yılların başında, sigortacılık sektörünün dijitalleşme çabalarını değerlendirmiş ve bunları 2002 yılında eş yazar olarak yer aldığı “Elektronik Sigortacılık” başlıklı kitapta yayınlamıştır. 2009-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Yüksek Lisans Programı’nda “E-Sigortacılık” ve “Sigorta İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon” derslerini vermiştir. 2018 yılından beri Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management Yüksek Lisans Programı’nda “Financial Technologies” dersini vermektedir. Ayrıca, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nda Dijital Sigortacılık ve InsurTech konularında eğitimler vermiştir.

Sağlıklı bir FinTech Ekosistemi oluşturmak ve ülkemizi bölgesel bir FinTech merkezi haline getirmek üzere 2016 yılında kurulmuş olan FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağı olan Prof. Yazıcı, ülkemizde FinTech ve InsurTech girişimleri ile kurumları buluşturmaya yönelik birçok projede görev almıştır. Özellikle bankacılık ve sigortacılık alanında inovasyon, dijitalleşme, startup ekosistemi oluşturma ve FinTech ve InsurTech girişimleri konusunda tecrübeye sahip olup, bu konularda akademik çalışmalar yürütmektedir.