Sigorta Sektöründe Eğitim Etkinliği Nereye Gider?

Sigorta sektöründe eğitim etkinliği sınırlı bir hizmet alanı olarak mı kalacak yoksa bilgiyi ve gelişimi destekleyen bir ekosistem haline mi gelecek? MB Akademi İş Geliştirme Müdürü Şahap Bayram Tokgöz, Sigorta Strateji için yazdı.

*****

“Teknik sorumluluğu, özelleşmiş bir alana sahip olması, ekonominin ve toplumun derin dinamiklerine etki edebiliyor olması, sosyal sorumluluk dahil belirli bilinç noktalarını besleyebilme kabiliyeti ve tabi ki günü koruma ama daha çok geleceği inşa etme misyonu gereği Sigorta Sektörü, var oluşunun ilk adımlarından bu yana devlet ya da özel sektör fark etmeksizin gelişim sorumluluğunu üstlenme refleksinde oldu.

Tabi ki artı ve eksiler, kadük kalan çabalar, açılması gereken algılar tartışılabilir. Lakin sigorta sektörünün kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olduğunu ve büyük ölçüde başardığını da kayda almak lazım sanki.

Birlik (TSB) nezdindeki kurumlar, eskiden Hazine Bakanlığı şimdi ise SEDDK uzmanlığının sektöre sunulma fırsatları, yurt içi ve yurt dışı işbirlikleri, üniversiteler & MYO’lar, sektör uzman ve yönetimlerinin birbirine destek olma kültürü, komisyonlar ya da sektör aktörlerinin etkileşim alanları vs…

Hepsi topyekun bir amaca kendi inisiyatif ve kabiliyetlerince katkı sağlıyor. Son 20 yılda kurum bütçelerinin artması ve eğitim birimlerinin göreceli olarak akademilere dönüşmesi ile ise eğitim alanında büyükçe bir atılım gerçekleştiğini söylemek mümkün.


Artık sektörümüz sadece kendi çalışanını ve eşleniğini değil müşterisini ve toplumu “sigorta” özelinde bilgilendirme yönünde bir görevi üstlenmiş durumda. Hatta sektör gücünün etkisi ile “sigorta” özelinden çıkıp, ileride farklı sektörlerde de olsa yetiştiği yeri temsil edecek iyi eğitilmiş çalışan ve yönetici geliştirme isteği bazı örneklerde ön plana çıkmıyor değil.  Özellikle bu son nokta gelecekte sektörün gurur vesilesi olacaktır düşüncesindeyim.

Uygulamalara baktığımızda ise;

  • Teknik eğitim konusunda derinleşmeler, teknoloji ve alt yapı desteği ile daha yaygın bilgi temini,
  • Çalışan kalitesini yükseltecek bilgi ve gelişim alanlarına yönelim,
  • Teni nesil uygulamalar,
  • Bilginin sınıftan çıkıp talep edilir hale getirilmesi,
  • Çalışanın ötesinde ailelerine dahi kaynak olacak bilgi havuzları oluşturulması gibi örnekleri artan sayıda görüyoruz.

Lakin ihtiyacın ve gelecek vizyonunun gösterdiği hedef çok daha ötede sanki. Ve bu ihtiyacın sektörün varlık şekline, seviyesine ve gücüne doğrudan etki edeceğini şimdiden belirtebiliriz. İhtiyaç;

  • Akademik bilgiden yararlanacak ancak akademik alanlara teknik bilgi ve uygulama alanı sağlayacak eğitim bakışını,
  • Sektörden yetişmiş ve sektörün 5N-1K’sını anlatacak fikir öncülerini, özellikle var oluş sebebimizi anlatacak liderleri,
  • Kendi bünyesinden çıkıp sektör içi ve sektör dışı diğer kurumlara eğitim hizmeti verebilecek akademileri,
  • Geleceğin çalışma biçimlerini yönetecek çalışanları anlar stratejileri,
  • Bilgi paylaşım ve gelişim alanlarının teminini ve en önemlisi sürekli yeniliği sağlayacak ekosistemin oluşturulmasını ön görüyor.

Sigorta sektöründe eğitim etkinliği ya nitelikli bir gelişime hızla kapılarını açacaktır ya da bütçesi ölçüsünde hizmet alan olarak kalacaktır. Benim bakışım bu yönde oldukça umutkar olmaktan yana…

 

Şahap Tokgöz

Yüksek eğitimi Mühendislik ve İşletme alanlarındadır. Profesyonel iş hayatında Satış Uzmanı, İşe Alım Uzmanı, Eğitim Müdürü, İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Halen MB Akademi’de İş Geliştirme Müdürü & Program Lideri olarak çalışmaktadır.