Taylan Matkap’tan pandemi etki analizi: Risk yönetimi değişecek, aktüeryaya yatırım yapan kazanacak

Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, pandemi döneminde Aktüerler Derneği’nin çalışmalarının COVID-19 ile ilgili hem finansal dünyayı hem de sigorta sektörünü yakından ilgilendiren bazı sorulara cevap vermek amacıyla uluslararası organizasyonlarla iletişim içerisinde sürdüğünü söyledi. Matkap Sigorta Dünyası’na yaptığı açıklamada, Derneğin özellikle IAA (Uluslararası Aktüerler Birliği) bünyesinde kurulan komitelerde aktif rol aldığını da sözlerine ekledi. 

İş kesintisi, etkinlik iptali, alacak sigortası… 

Matkap, pandeminin uluslararası sigorta arenasındaki etkileriyle ilgili gözlemlerini şu şekilde paylaştı: “Uluslararası alanda sektörümüz açısından iş kesintisi, etkinlik iptali, alacak sigortası gibi ürünlerin daha önce görece olarak daha küçük çapta yaşanan salgınlardan farklı olarak COVID-19’dan ciddi anlamda etkilendiği vurgulanıyor. Bu yüzden sigorta sektörü yenilikçi ürün tasarımı ve sigorta yapıları oluşturmaya, riski çeşitlendirme ve fırsatlardan yararlanmaya odaklanmalıdır. Salgınla birlikte değişen sigortalı davranış ve beklentilerinin yakından takip edildiği şirketlerde geliştirilen yeni ürünler için yapılan fiyatlama çalışmaları, aktüerlerin gündemini oluşturan bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, durgunluğun arttığı dönemde araç kullanımının azalması, “Kullandıkça öde” tarzı sigortalar için aktüeryal fiyatlama konusunu da gündeme getirmiştir.” 

“Risk yönetimine bakış farklılaşmalı 

Sürecin sermaye yeterliliği konusunda sigorta şirketlerinin risk yönetimine daha farklı yaklaşmaları ve stres senaryolarının kapsamını genişletmeleri gerektiğini gösterdiğini de savunan Taylan Matkap, örnek olarak İsviçre’nin bu dönemde varlıkları üzerine ek stres testleri uygulanması talep ettiğini aktardı. Matkap, ülkeler verileri farklı şekillerde ve tanımlarda toplayabildiğinden, ham verileri bilgiye dönüştürecek küresel ölçekte etkin ve hızlı çözümler üretmenin kilit rol niteliğinde olduğunu söyleyerek, “COVID-19 salgınında yaşananlar veri toplama için evrensel bir standardın geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi” dedi. 

Pandemi modellemesi 

Matkap şöyle devam etti: “Bir taraftan koronavirüsün sektörel etkileri için gerek geçmiş altı aylık sürece, gerekse bundan sonrasına yönelik detaylı analizler yapılmakta, pandemi modellemesi ve bunun sektörel uygulamalara uyarlanması konusunda ciddi efor ve kaynak harcanmaktadır. Ayrıca salgının hayat ve hayat dışı sektöre olan etkileri ürün bazında detaylı olarak takip edilmekle birlikte; mortalite tablolarında değişime yol açabilecek, operasyonel ve iklim değişikliği gibi finansal risk doğurma potansiyeli olan diğer olaylar yakından izlenmektedir. Diğer yandan yürürlük tarihi 2023’e ertelenen UFRS 17 ile ilgili risksiz faiz oran tahminleri gibi konuların çözümüne yönelik pratik uygulama önerileri bulma çalışmaları aktüerler cephesinde hızla devam ediyor.” 

Veri ve aktüerya yatırımını arttıran kazanacak 

Taylan Matkap, aktüeryanın önemini bu dönemde daha da arttırdığını vurgulayarak sözlerini öyle noktaladı: “Maliyet stratejisi, rekabet odaklılık, finansal dalgalanmalara karşı güçlü teknik tablolar ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürünler ve çözümler geliştirmek daha da önemli olmaya başladı. Bütün bunlar anlamlı sinyalleri yakalayabilecek modellerin geliştirilmesi, verilerin bilgi ve tecrübeyle yorumlanarak iş modellerine dönüştürülmesine eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde veri ve aktüerya alanına yatırım yapan şirketlerin anı yakalayıp ve önüne geçmek anlamında daha başarılı olacağını düşüyorum.”