KOBİ’lere sunulan alacak sigortası kriterlerinde düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan söz konusu değişiklik tebliğine göre, KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.

Düzenlemeye göre, sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e, çıkarıldı. Sigorta aracısına sigorta şirketi tarafından prim tutarının %9’u olarak belirlenen tutar ise %12’ye çıkarıldı.

SEDDK düzenlemesine göre, daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenmiş kriter, “bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde edilen ciro” olarak değiştirilirken,  alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’den az olması gerekiyor.

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, Merkez’in, gerekli görmesi halinde, bu tutarı her bir başvuru için %20’sine kadar artırabilmesine imkanı da tanındı. Düzenleme ile, tarife ve talimat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya iki dipnot eklendi. Buna göre, cironun, yukarıda belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750,000 TL azami kredi limiti sağlanacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200819-4.htm