Demir Sağlık’tan sağlık sigortası kullanıcılarının haritası

Demir Sağlık, sağlık sigortasından yararlananların kapsamlı bir haritasını çıkardı. Açıkladığı verilerde 2020 yılı ilk 7 ayındaki aktif sigortalı portföyünü baz alan Demir Sağlık, İstanbul’da hizmet verdiği bireysel ve kurumsal kullanıcıların yüzde 70,8’inin, Ankara’daki müşterilerinin ise yüzde 17,1’inin özel sağlık sigortasından yararlandıklarını açıkladı.

Markanın 2020 yılı ilk 7 ayındaki aktif sigortalı portföyünü baz alarak açıkladığı veriler, bireysel ve kurumsal kullanıcıların Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na (TSS) yönelik tercihlerini ve demografik özelliklerini gözler önüne serdi.

İstanbul ve Ankara başı çekti

Kişilerin kendi inisiyatifleriyle satın aldıkları ürünleri bireysel, çalıştıkları şirketler aracılığıyla kullandıkları sağlık güvencelerini ise kurumsal kategoride değerlendiren Demir Sağlık, özel sağlık sigortasından yararlanan bireysel ve kurumsal müşterilerinin ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da yer aldıklarını açıkladı. Demir Sağlık’ın İstanbul’da hizmet verdiği kullanıcıların yüzde 70,8’i ÖSS’den yararlanırken, yüzde 32,1’i TSS’yi tercih ediyor. Ankara’da yaşayan kullanıcılar ise yüzde 64 oranında TSS’den yararlanırken, sadece yüzde 17,1’lik bölümü ÖSS’yi tercih ediyor.

Bireyselde en çok kadınlar, toplamda erkekler yararlanıyor

Demir Sağlık’ın verilerine göre tüm özel sağlık sigortasının yüzde 45’ini kadınlar kullanıyor. Hem ÖSS hem de TSS’deki bireysel kullanıcıların yüzde 57’sini ise kadınlar oluşturuyor. Demir Sağlık, toplam özel sağlık sigortasında erkek müşterilerin başı çekmesini kurumsal portföyde TSS’li sigortalıların genellikle mavi yakalı erkeklerden oluşmasına bağlıyor.

Ürün bazında erkekler önde

Demir Sağlık’ın ürün bazındaki müşterileri arasında da erkek kullanıcılar dikkat çekiyor. ÖSS bazlı ürünlerin yüzde 55’ini ve TSS bazlı ürünlerin yüzde 65’ini erkek müşteriler oluşturuyor. Kadınların ÖSS ürünlerini kullanımı yüzde 45 iken, TSS ürünü kullanımı yüzde 35 olarak gerçekleşiyor.

ÖSS yaş ortalaması bireysel kullanıcıda en yüksek

Bireysel ÖSS kullananların yaş ortalaması 39 iken, kurumsalda bu rakam 29 yaşa iniyor. TSS kullanımında ise hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin yaş ortalaması 27.

Yatarak mı, ayakta tedavi mi?

Demir Sağlık incelediği verilerle özel sağlık sigortasında yatarak ve ayakta tedavi teminatlarını tercih edenleri de masaya yatırdı. TSS’de genellikle yatarak ve ayakta tedavili planların tercih edildiğini vurgulayan marka, tamamlayıcı sağlık poliçelerinin yüzde 90’ını oluşturduğunu açıkladı.