Sağlık sigortacılığı yükselen trend

Koronavirüsün tüm dünyayı sarması, birey ve toplum sağlığının yanı sıra sigortacılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Önceden de var olan ancak pandemiyle birlikte farkına varılan uzaktan hekim danışmanlığı sağlık sigortacılığının hizmet kapsamını daha da genişletirken, tamamlayıcı sağlık özellikle dar gelirli kesimler için cazibesini arttırdı. Tamamlayıcı sağlıkta son yıllarda yaşanan ivmelenmenin pandemi sonrası dönemde de hızını koruması ve sağlık sigortacılığının önümüzdeki dönemin lokomotifi olması bekleniyor.

Koronavirüs salgını, toplumsal yaşamda önceliğin sağlık olduğunu yeniden hatırlattı ve sağlık sigortaları daha çok konuşulmaya başlandı. Virüsle mücadelenin getirdiği değişim ortamında sağlık sigortasının öneminin toplumun gözünde daha çok arttığı sigorta sektörünün görüş birliği yaptığı konular arasında. Bu yüzden, sektör, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında beş milyonu aşkın kişiye ulaşılan sağlık sigortacılığındaki büyümenin süreceğini düşünüyor. Özelikle, pandemiyle birlikte sağlık sigortası teminatlarına koronavirüs benzeri salgın hastalıkların eklenmeye başlanmasının, sağlık sigortacılığını kamuoyu nezdinde üst seviyeye taşıdığı savunuluyor.

Uzaktan sağlık ve koruyucu hekimlik

Öte yandan, sağlıkla ilgili küresel çapta bir başka gelişme de uzaktan sağlık hizmeti ve koruyucu hekimlik uygulamalarında yaşanıyor. Teknolojideki hızlı gelişim ve birçok sektörde önem kazanan dijital dönüşüm, ürün ve hizmetlere entegre ediliyor. Müşteri beklentilerinde teknoloji kullanımının artışına bağlı değişimler, şirketleri yeni çözümlere ve hizmetlere yöneltiyor. Dolayısıyla, bir süredir dünyada uygulanan ve pandemiyle birlikte kullanımı artan uzaktan teşhis ve tedavi sigorta sektörüne de yansıyor. Tıbbi teşhis ve tedaviye ülkemizde mevzuat henüz izin vermese de, uzaktan hekim danışmanlığı mevzuata uygun olarak yapılabiliyor. Bu sayede, pandemi döneminde talep artışı yaşanana uzaktan hekimlik, sigorta sektöründe verilen hizmetlerin kapsamını da genişletmiş oluyor.

Tamamlayıcı sağlık dopingi

Özel sağlık sigortacılığında bir başka öne çıkan gelişme de medikal enflasyon sonucunda ürün fiyatlarının yükselmesi. Fiyat artışı göz önüne alındığında, bütçelerine uygun sağlık sigortası çözümü arayan müşteriler için tamamlayıcı sağlık sigortası önemli bir alternatif olarak talep görüyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, 2019’da yüzde 87, özel sağlık ise yüzde 26 oranında büyüdü. Bu yılın ilk yarısında ise büyüme tamamlayıcıda yüzde 52, özel sağlıkta yüzde 21 olarak gerçekleşti. Sigorta şirketlerinin sağlık üst yöneticileri, tamamlayıcı sağlıktaki bu trendin devam edeceği ve özellikle satın alma gücü çok yüksek olmayan kesimlerin bu ürünü önümüzdeki yıllarda da tercih edeceğini düşünüyor.