Acenteler taleplerini SEDDK’ya iletti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile bir araya geldi. Acenteler toplantıda isteklerini sıraladı.

4 Kasım 2020 tarihinde, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, İkinci Başkanı Ali Ersoy ve Başkan yardımcılarının da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında yönetmelik taslağı konuşuldu. SAİK, sigortacılık sektörü ve mesleğine ilişkin talep ve önerilerini iletti.

SAİK’ten yapılan açıklamada, toplantıdaki en önemli gündem maddesinin 9 Mayıs 2020 tarihinde çıkarılan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik olduğu ve bu değişiklik ile bağlantılı olarak 2020 Eylül ayında TOBB SAİK Yönetimine SEDDK tarafından iletilen taslak yönetmelik değişikliği konusu olduğu belirtildi.

SAİK taleplerini şöyle sıraladı:

1)TRAFİK SİGORTASI BRANŞI İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Asgari komisyon oranlarının artırılması
⦁ Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması
⦁ Tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkanı verilmesi
⦁ Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi
⦁ Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması
⦁ 50 cc altı motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması
⦁ Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin sağlanması

2)ZORUNLU SİGORTALAR BRANŞI İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması
⦁ Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi
⦁ Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması

3)SİGORTA ARACILARI ARASINDA Kİ HAKSIZ REKABET İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması
⦁ Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması
⦁ Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK çatısı atında kontrol ve denetime tabi tutulması
⦁ Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması
⦁ Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

4)YETKİSİZ KİŞİLERİN SİGORTACILIK FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yaptırmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi
⦁ Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması
⦁ Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin internet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi

5 )BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ TALEPLER
⦁ Bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması
⦁ Bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi

6)MASAK (Hayat dışı sigortalarda 20.000 TL’yi geçen primlerde kimlik tespiti uygulamasında tutarın 100.000 TL’ye çıkarılması)

7)Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf tutulması

8)Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımının KDV’den Muaf Tutulması ve Söz Konusu İşlemlerde Komisyon Gider Belgesi Düzenlenmesi

9)SBM Yönetim Komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması

10)İl Taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi.