Tamamlayıcı sağlık sigortasının cazibesi hızla artıyor

Swiss Re’den gelen yeni bir rapor, kısa vadeli (tamamlayıcı) sağlık sigortasının cazibesinin hızla artmaya başladığını gösteriyor. Rapora göre, söz konusu sigorta ürünleri Çin’de faaliyet gösteren hayat dışı re / sigortacılar için bir büyüme itici güç olarak tanımladı.

Swiss Re’den alınan verilere göre, kısa vadeli sağlık sigortası primleri 2020’nin ilk 11 ayında Çin’de % 35 arttı ve artan tıbbi harcamalarla birlikte dijital satışlar ve risk bilincine sahip tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Güçlü devlet desteği, daha geniş bir ürün karması ve yeni online satış kanallarının önümüzdeki yıllarda büyümeyi daha da desteklemesi bekleniyor.

Swiss Re, bu sigorta hattına odaklanmanın, 2020 ve 2021 yıllarında motorlu taşıtın zayıflamasından kaynaklanan hayat dışı ticari darbeyi dengelemeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Kısa vadeli sağlık sigortası, temel (ancak düşük kapsamlı) kamu sağlık sigortası ile geleneksel uzun vadeli sağlık sigortası arasındaki boşluğu, öncelikle tıbbi masrafları geri ödeyerek dolduruyor.

Sigortacılar 2019’da 84 milyar CNY’den (13 milyar USD) fazla poliçe yazdı, 707 milyar CNY toplam sağlık sigortası priminin% 12’si (2015:% 9.5) ve yıllık prim artışı son on yılda ortalama % 40 oldu.

Swiss Re, risk bilincine sahip tüketicilerin, artan tıbbi harcamalar ve sağlık sigortasının dijitalleşmesi nedeniyle COVID-19’un etkisine rağmen bu eğilimin 2020’de devam ettiğini kaydetti.

Hayat dışı sigortacılar bu pazardaki en önemli oyuncular ve kısa vadeli sağlık, 2015’teki% 2,7’den 2020’nin ilk 11 ayında toplam hayat dışı primlerin% 8,5’ini temsil etmekte. Swiss Re, mali yükü azaltırken sağlık hizmetlerine erişimi genişletmek isteyen hükümetten aldığı güçlü politika desteği nedeniyle bu pazardaki büyüme görünümünü olumlu görüyor.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) sağlık sigortası primlerinin 2025 yılına kadar yıllık 2 trilyon CNY’ye ulaşacağını tahmin ediyor, bu da yıllık% 20’lik bir büyüme oranı anlamına geliyor. Çin’de sağlık sigortası yoğunluğu ve yaygınlığı, gelişmiş pazarlara göre düşük. Çin’de hayat ve sağlık sigortası yoğunluğu, ABD’de 2670 USD iken Çin’de 2018’de 185 USD seviyesinde.

Ancak Swiss Re, kısa vadeli sağlık pazarında büyüme için açık yollar görürken, firma birçok sigortacının ürün dağıtımı için üçüncü taraf online platformlara güvenmek gibi sorunlu noktalarla hala karşı karşıya olduğunu kabul etti. Swiss Re, “Bunlar geniş bir müşteri tabanı getiriyor ancak sigorta şirketlerinin birleşik oranlarını ve performansını etkileyen komisyonları artırıyor. Hayat dışı sigortacılar, özellikle en iyi oyuncular, performansı artırmak için kendi online satış kanallarını geliştirebilirler. Ayrıca, rekabet avantajı oluşturmak amacıyla bilgilerinden yararlanmak için sağlık hizmetlerinde üçüncü taraf yöneticilerle ortaklık yapabilirler.” ifadelerine yer verdi.