Zorunlu Deprem Sigortası 2021 tarifesi yayımlandı

Zorunlu deprem sigortasında 2021 yılında uygulanacak tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirildi.

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloda ise Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli betonarme binalar için  1.268 TL,  diğerleri için 874 TL olarak belirlendi.

Tebliğe bir de indirime ilişkin geçici madde ekledi: “Teminat başlangıç tarihi 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için 2 nci maddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.” Kaynak: Zorunlu Deprem Sigortası 2021 tarifesi yayımlandı.

 

2021 tarifesine ulaşmak için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-5.htm