Aksigorta’dan 306 milyon TL brüt kâr payı dağıtımı

Aksigorta 2020 yılı kârından toplam 306 milyon TL’lik kısmın iki taksit halinde hissedarlarına kâr payı olarak dağıtılması kararı aldığını duyurdu. Aksigorta’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, ” Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 432.342.886-TL “Dönem Net Karı” elde edilmiştir.

Söz konusu dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; pay sahiplerine sermayenin %100’ü oranında toplam 306.000.000-TL brüt kar payının dağıtılması ve ödemelerin 201.960.000 TL’lik kısmının 18 Mart 2021 tarihinden itibaren, geri kalan 104.040.000 TL’lik kısmının 06 Eylül 2021 tarihinden itibaren olmak üzere iki taksit halinde nakden dağıtılmasının şirketimizin 16.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında karar verilmştir.” denildi.