Sigortacılık ve 18 yaş altına BES’e ilişkin kanun teklifi TBMM’de

Sigortacılık, 18 yaş altındakilerin BES’e girebilmeleri ve dernek, vakıf ve sandıkların birikimlerinin BES’e aktarımını içiren  Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte 18 yaşından küçüklerin BES kapsamına alınması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Bir süredir ekonomi yönetiminin gündeminde olan 18 yaş altı genç ve çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Eğer teklif yasalaşırsa böylece çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynlere çocuk adına BES hesabı açma imkanı sağlanmış olacak. Çocukların her 100 liralık birikimine devlet de 25 lira verecek. Şimdiye kadar olduğu gibi çocuklardan da 10 yıl ve 56 yaşı dolduranlar devlet katkısının tümünü almaya hak kazanacak. Sadece 10 yıl birikim yapanlar katkının yüzde 60’ını alabilecek. 3 yılını tamamlayanlar teşvik tutarının yüzde 15, altı yılı tamamlayanlar yüzde 35’ini almaya hak kazanacak.

Teklif ile ayrıca özellikle aktüeryal olarak sürdürülemez duruma düştüğü için üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan dernek ve vakıf sandıklarının BES’e aktarılmasına izin verilerek üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanıyor. Böylece bu sadıklardaki birikimlerin profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmesinin de sağlanması gözetiliyor.

Trafik sigortasındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme

Öte yandan teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. Buna göre, bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında, aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Sürekli sakatlık tazminatı hesaplanmasında da aynı esaslar geçerli olacak; sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacak. Sürekli sakatlık oranının tespitinde esas alınacak mevzuat, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilecek. Teklifle, tazminat dışında kalan hallere ilişkin de bir düzenleme yapılıyor. Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan zararlar sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından, söz konusu kişiler ve araçların uğradıkları zararların, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.