Teklif yasalaşırsa bedenî hasarda çözümün adresi SEDDK

TBMM Başkanlığına 10 Mayıs’ta gönderilen teklifte, “Sürekli sakatlık oranının tespitinde esas alınacak mevzuat zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilir. Bu madde kapsamında kullanılacak teknik ve aktüeryal yöntemlere ilişkin diğer usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir” dendi. 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın almış olduğu kararlar sonrasında sektörün trafik sigortasında ortaya çıkan belirsizlikleri giderme yönündeki çabaları sonuç veriyor.  

Özellikle bedeni hasar hesaplamalarındaki belirsizliği ortadan kaldırmak için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün diğer paydaşları ve konuya taraf olan farklı bakanlık ve kurumla temas halinde yürüttüğü çalışma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Buradan da 10 Mayıs tarih ve 142 numaralı kanun teklifi gerekçeli olarak TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Ne olmuştu? 

Anayasa Mahkemesi Ekim 2020’de zorunlu trafik sigortası tazminatlarının hesaplanmasına dayanak olan Karayolları Trafik Kanunun 90’ıncı maddesi ile teminat dışında kalan halleri düzenleyen 92’nci maddesinin bazı hükümlerini iptal etmişti. Danıştay da trafik sigortası genel şartlarında yer alan tazminat hesaplama yöntemleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin olarak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Sonrasında özellikle destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarında 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda elde edilen ve tazminatın mahkeme veya tahkim yoluna gidilmeksizin hesaplanarak ödenmesini hızlandıran sürecin büyük bir bölümü iptal edildi ve yeni bir belirsizlik ortaya çıktı. 

SEDDK’ya yetki

TBMM’ye gönderilen teklifin birinci maddesinin (c) bendinde yer alan ifadeye göre, “Sürekli sakatlık oranının tespitinde esas alınacak mevzuat zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilir. Bu madde kapsamında kullanılacak teknik ve aktüeryal yöntemlere ilişkin diğer usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir” dendi.  

Trafik sigortasında hesaplamalara standart getirmek için yapılan düzenleme TBMM’den geçerse, SEDDK’nın kanundan aldığı yetkiyle usul ve esasları belirlemesiyle birlikte, sigorta şirketi ve sigortalı arasında zorunlu trafik sigortasında yaşanan anlaşmazlıkları giderme yolunda önemli bir adım atılmış olacak.